Rapoarte

1. Rapoarte de activitate:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2. Rapoarte privind activitatea de soluționare a petițiilor:

2023 2023 Sem I 2022 2022 Sem I 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

3. Rapoarte de evaluare a implementării Legii 52/2003:

2022
2021
2020
2019
2018 2017 2016 2015 2014

4. Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001:

2022 2021 2020 2019   2018   2017   2016   2015   2014  

5. Rapoarte privind starea socio – economică a judeţului Iaşi:

2018 2017: I II 2016 2015 2014

6. Rapoarte privind respectarea normelor de conduită:

2021 -pentru funcționarii publici – 2022
– pentru personalul contractual – 2022
-pentru funcționarii publici – 2023
– pentru personalul contractual – 2023