Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați următoarelor persoane responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public:
– consilier Simona Manuela Stratulat, coordonator Compartiment Informare și Relații Publice, telefon 0232/421786, adresa de email: contact@prefecturaiasi.ro
La camera nr. 1 se află Secretariatul instituției, care are următorul program cu publicul :
  • Luni – Joi : 8.00 – 16.30
  • Vineri : 8.00 – 18.30
La camera nr. 3 se afla biroul de petiții, unde pot fi depuse petiții, solicitări privind eliberarea unor copii ale actelor din arhiva instituției şi cereri de audienta. Pot fi solicitate informații ce intră în competența legală de soluționare a Instituției Prefectului – Județul Iași. Programul cu publicul este:
  • Luni – Joi: 8.00 – 16.30
  • Vineri: 8.00 – 18.30
La camera nr. 1 se afla punctul de informare-documentare, unde cetățenii pot consulta acte normative care reglementează activitatea instituției și pot solicita informații în acest sens. De asemenea, cetățenii pot formula cereri conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informația de interes public.