Integritate instituțională

Raportul privind respectarea normelor de conduită este disponibil aici.

Codul etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași este disponibil aici.