Integritate instituțională

Raportul privind respectarea normelor de conduită pentru anul 2022
– pentru funcționarii publici este disponibil aici.
– pentru personalul contractual este disponibil aici

Raportul privind respectarea normelor de conduită pentru anul 2021 este disponibil aici.

Codul etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași este disponibil aici.