Cariera

  • Anunțul privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional superior, organizat în ziua de 04.12.2018 pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 04.12.2018, ora 11.30, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 04.12.2018, ora 09.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de promovare în grad profesional superior, organizat în ziua de 04.12.2018, este disponibil aici.
  • Anunțul privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, care se va desfășura la data de 04.12.2018, este disponibil aici
  • Anunțul privind rezultatele finale ale concursul de promovare în grad profesional superior, organizat în ziua de 14.12.2017, ora 09.00-proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici
  • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 14.12.2017, ora 09.00-proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici
  • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 14.12.2017, ora 09.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici
  • Anunțul privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 14.12.2017- proba scrisă, ora 09.00, pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici
  • Anunțul privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Iași este disponibil aici