Cariera

  • Anunțul privind concursul din data de 16.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional superior, organizat în ziua de 31.01.2020 pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 03.02.2020, ora 12.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 31.01.2020, ora 10.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
  • Anunțul privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 31.01.2020, este disponibil aici.
  • Anunțul privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 31.01.2020, este disponibil aici