Cariera

 • Anunțul privind rezultatele finale ale examenului organizat în data de 18.01.2024 pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, a unui funcționar public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași,  este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul la proba interviu a concursului de promovare pentru ocuparea funcției de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic – Compartimentul Verificarea Legalității Actelor Administrative, Contencios Administrativ și Apostilă, organizat în data de 22.01.2024,  este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare pentru ocuparea funcției de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic – Compartimentul Verificarea Legalității Actelor Administrative, Contencios Administrativ și Apostilă, organizat în data de 18.01.2024,  este disponibil aici.
 • Anunțul privind verificarea dosarului depus pentru participarea la concursul de promovare pentru ocuparea funcției de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic – Compartimentul Verificarea Legalității Actelor Administrative, Contencios Administrativ și Apostilă, organizat în data de 18.01.2024,  este disponibil aici.
 • Anunțul privind examenul de promovare în gradul imediat superior pentru funcționarul public din cadrul Serviciului Juridic – Compartimentul Verificarea Legalității Actelor Administrative, Contencios Administrativ și Apostilă, care deține funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, organizat în data de 18.01.2024,  este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul contestațiilor la concursul de recrutare, organizat în data de 05.09.2022- proba scrisă, ora 10.00, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Biroului Financiar Contabil și Transport al  Serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Administrativ și Informatic este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 05.09.2022- proba scrisă, ora 10.00, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Biroului Financiar Contabil și Transport al  Serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Administrativ și Informatic este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare, organizat în data de 05.09.2022- proba scrisă, ora 10.00, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Biroului Financiar Contabil și Transport al  Serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Administrativ și Informatic este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul final al concursului de recrutare, organizat în data de 01.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul de recrutare, organizat în data de 05.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil din cadrul Biroului Financiar Contabil și Transport al  Serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Administrativ și Informatic este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de recrutare, organizat în data de 05.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind soluționarea contestațiilor la concursul de recrutare, organizat în data de 01.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 01.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare, organizat în data de 01.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul de recrutare, organizat în data de 01.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul situații de urgență, ordine publică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și de utilități publice este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele finale ale concursul de promovare, organizat în data de 21.03.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, este disponibil aici.
 • Anunțul privind soluționarea contestației nr. 4923 din 22.03.2022 este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, organizat în data de 21.03.2022- proba scrisă, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, organizat în data de 21.03.2022- proba scrisă, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul contestației la selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, organizat în data de 21.03.2022- proba scrisă, este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, organizat în data de 21.03.2022- proba scrisă, este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții publice, Informatic și Administrativ, organizat în data de 21.03.2022, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele finale obținute la concursul organizat în data de 25.01.2022, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei interviu din cadrul concursului organizat în data de 25.01.2022, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 25.01.2022, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în data de 25.01.2022, începând cu ora 10.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 25.01.2022, începând cu ora 10.00- proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul organizat în data de 25.01.2022, începând cu ora 10.00 – proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici. Cerințele, condițiile specifice, activitățile și responsabilitățile corespunzătoare postului de arhivar sunt disponibile aici.
 • Anunțul privind rezultatele finale obținute la concursul organizat în data de 10.12.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.12.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în data de 10.12.2021, începând cu ora 10.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 10.12.2021, începând cu ora 10.00- proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul organizat în data de 10.12.2021, începând cu ora 10.00- proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului Informare și Relații Publice al Instituției Prefectului Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatele finale din cadrul concursului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 22.09.2021, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei interviu din cadrul concursului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 22.09.2021, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei scrise din cadrul concursului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 22.09.2021, este disponibil aici.
 • Anunțul privind selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 22.09.2021, este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 22.09.2021, este disponibil aici
 • Anunțul privind concursul din data de 16.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional superior, organizat în ziua de 31.01.2020 pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 03.02.2020, ora 12.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad superior, organizat în ziua de 31.01.2020, ora 10.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Iași, este disponibil aici.
 • Anunțul privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 31.01.2020, este disponibil aici.
 • Anunțul privind concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, organizat în data de 31.01.2020, este disponibil aici