Comisia paritară

Raportul de activitate al Comisiei paritare din cadrul Instituției Prefectului Județul Iași, pentru 2022 – 2023 este disponibil aici.