Ordinele Prefectului

La această dată nu sunt emise ordine ale prefectului cu caracter normativ sau proiecte de ordin în procesul de consultare publică.