Licitații publice și anunțuri de participare

Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de elaborare expertiză tehnică, studiu geotehnic și audit energetic pentru obiectivul de investiție Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Iași și Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Iași este disponibil aici. Ofertele se vor depune până luni, ora 16, pe adresa de e-mail achizitiipublice@prefecturaiasi.ro.

Anunțul de publicitate privind achiziționarea serviciilor de mutare mobilier, birotică și documente, a fost publicat în SEAP și poate fi accesat la următoarea adresă : SEAP (e-licitatie.ro)

Anunțul de publicitate privind achiziționarea serviciilor de verificare D.A.L.I. pentru  obiectivul ”Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași” este disponibil aici. Publicat în SEAP la data de 28.11.2022 cu nr. ADV1333151.

Anunțul de publicitate privind achiziționarea serviciilor de zugrăvire și igienizare a spațiilor interioare și caietul de sarcini sunt disponibile aici.  Formularele sunt disponibile aici în format word.

Anunțul de publicitate privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași” și caietul de sarcini sunt disponibile aici. Contractul privind serviciile de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași” este disponibil aici în format word. Formularele sunt disponibile aici în format word. Publicat în SEAP la data de 07.11.2022 cu nr. ADV1327308.

Anunțul de publicitate privind revizia grupului electrogen la sediul din Bulevardul Primăverii, nr.36 este disponibil aici. Publicat în SEAP la data de 03.11.2022 cu nr. ADV1326528.

Anunțul de publicitate privind furnizare module de memorie RAM este disponibil aici. Publicat în SEAP la data de 02.11.2022 cu nr. ADV1326099.

Anunțul de publicitate privind furnizare videoproiector și cartușe toner este disponibil aici. Publicat în SEAP la data de 02.11.2022 cu nr. ADV1326122.

Anunțul privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de montare, revizie și igienizare aparate de aer condiționat  este disponibil aici.

Formularele (în format word) privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de montare, revizie și igienizare aparate de aer condiționat  sunt disponibile aici.

Formularele (în format pdf) privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de montare, revizie și igienizare aparate de aer condiționat  sunt disponibile aici.

Anunțul privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică, Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică, studiul geotehnic și audit energetic pentru construcția denumită Palatul Administrativ, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului Județul Iași este disponibil aici.

Anunțul privind valorificarea prin cerere de oferte a unei cantități de deșeuri metalice diverse pentru anul 2021 este disponibil aici.

Anunțul privind valorificarea prin cerere de oferte a unei cantități de deșeuri metalice diverse este disponibil aici.

Anunțul privind licitația publică cu strigare pentru atribuirea contractelor de închiriere a unei suprafețe de 2 mp din incinta Instituției Prefectului – Județul Iași în vederea amplasării și punerii în funcțiune a două distribuitoare automate de produse alimentare este disponibil aici.

Documentația necesară participării la licitația publică cu strigare pentru atribuirea contractelor de închiriere a unei suprafețe de 2 mp din incinta Instituției Prefectului – Județul Iași în vederea amplasării și punerii în funcțiune a două distribuitoare automate de produse alimentare este disponibilă aici.

Erata la anunțul privind licitația publică cu strigare pentru atribuirea contractelor de închiriere a unei suprafețe de 2 mp din incinta Instituției Prefectului – Județul Iași în vederea amplasării și punerii în funcțiune a două distribuitoare automate de produse alimentare este disponibilă aici.

Anunţul de participare pentru achiziția directă prin SEAP servicii de igienizare şi curățenie la sediile Serviciului Public Comunitar de Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor și Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, din Municipiul Iaşi, Strada Primăverii nr. 36 din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași și caietul de sarcini sunt disponibile aici.

Anunţul de participare pentru achiziția directă prin SEAP servicii de consultanţă de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situațiilor de urgenţă pentru salariații instituției și activitățile specifice din cele două sedii: principal – Municipiul Iași, str. A. Panu nr. 60 și secundar, Municipiul Iași str. Primăverii nr. 36 și caietul de sarcini sunt disponibile aici.

Anunţul de participare pentru Servicii de întreținere şi reparaţii la sistemul de acces auto cu barieră și sistemul TVCI (DVR+ camere video) la sediul beneficiarului și caietul de sarcini sunt disponibile aici.

Specificațiile tehnice pentru prestări servicii de transport marfă și persoane în perioada 28 octombrie – 10 noiembrie 2019 destinate organizării Alegerilor Prezidențiale din România de pe data de 10.11.2019 sunt disponibile aici.

Anunţul de participare pentru achiziţia publică având ca obiect Servicii de transport marfă și persoane în perioada 28.10 – 11.11.2019 destinate organizării Alegerilor Prezidențiale din România de pe data de 10.11.2019 este disponibil aici.

ERATĂ la anunțul de publicitate 13168/09.07.2019: Se modifică data licitației publice cu strigare din 22.07.2019, ora 10.00, în 01.08.2019, ora 10.00, în aceleași condiții publicate prin anunțul inițial.

Anunț de publicitate: licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractelor de închiriere a unei suprafețe de 2 mp în incinta Palatului Administrativ al Județului Iași- intrarea din str. Anastasie Panu nr, 60, în vederea amplasării și punerii în funcțiune a două distribuitoare automate de produse alimentare.
– Anunțul este disponibil aici
– Fișa de date este disponibilă aici
– Anexele și formularele la fișa de date sunt disponibile aici
– Caietul de sarcini este disponibil aici

Anunț de publicitate: ACHIZIȚIA DIRECTĂ DIN CATALOGUL ELECTRONIC S.E.A.P. având ca obiect servicii de transport marfă și persoane în perioada 15 -27 mai 2019 destinate organizării Alegerilor Europarlamentare și Referendumului.
– Anunțul este disponibil aici
– Specificațiile tehnice sunt disponibile aici

Anunț de publicitate: Servicii de întreținere şi reparaţii  la sistemul de acces auto cu barieră, sistemul TVCI (DVR+ camere video) și sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu la sediul beneficiarului.
– Anunțul este disponibil aici
– Specificațiile tehnice sunt disponibile aici

Anunț de publicitate: achiziția directă prin SEAP servicii de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații instituției și activitățile specifice din cele două sedii: principal- Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 60 și secundar- Municipiul Iași, str. Primăverii nr. 36.
– Anunțul este disponibil aici
– Caietul de sarcini este disponibil aici

Anunț de publicitate: achiziția directă prin SEAP servicii de igienizare și curățenie la sediile Serviciului Public Comunitar de Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor și Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din Municipiul Iași, Strada Primăverii nr. 36, din cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași
– Anunțul este disponibil aici
– Caietul de sarcini este disponibil aici

Anunț de publicitate: achiziția directă prin SEAP a două Sisteme Electronice de Dirijare și Ordonare pentru SPCEEPS și SPCRPCIV din cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași
– Anunțul este disponibil aici
– Caietul de sarcini este disponibil aici