Alte informații

Regulamentul privind utilizarea parcării Palatului Administrativ Iași este disponibil aici.

Codul etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași este disponibil aici.

Ordinul nr. 470/12.12.2023 privind desemnarea persoanei care va îndeplini atribuții în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 9 și art.10 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, este disponibil aici.

Decizia nr. 62/2024 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici. Anexa nr. 1 la Decizia 62/2024, aferentă anului 2024 este disponibilă aici: 2024. Anexele nr. 2 la Decizia 62/2024, aferente anilor 2025, 2026, 2027 sunt disponibile aici: 2025, 2026, 2027.

Decizia nr. 6394/2023 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici.

Decizia nr. 6314/2023 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici. Anexele nr. 3 la Decizia 6314/2023, aferente anilor 2024, 2025, 2026, 2027 sunt disponibile aici: 2024, 2025, 2026, 2027

Decizia nr. 2998/2022 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici.

Decizia nr. 2751/2022 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici.

Anexa nr. 3 la decizia nr. 2751/2022 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași este disponibilă aici.

Decizia nr. 2/05.01.2022 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași, prin care se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor și sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022, alocate prin legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025, este disponibilă aici.

Decizia nr. 640/14.09.2021 a Directorului general al D.G.R.F.P. Iași, prin care se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor și sumelor din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021, alocate prin O.U.G. nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. conform Anexei 1, este disponibilă aici.

Decizia nr. 244/18.03.2021 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor din cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2024, este disponibilă aici.

Decizia nr. 3859/07.12.2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași este disponibilă aici.

Decizia nr. 3615/04.10.2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea elaborării proiectelor de bugete ale unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022 este disponibilă aici.

Decizia nr. 5/2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași, privind echilibrarea bugetelor locale este disponibilă aici.
Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021: