Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul nr. 54/ 2019 privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi este disponibil aici

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași sunt disponibile aici.

Hotărârea nr. 5/ 28.11.2019 a Centrului Local de Combatere a Bolilor la nivelul Județului Iași este disponibilă aici.

Planul judetean pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pe anul 2017 (anexe – model):

  1. Anexa 1 – planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;
  2. Anexa 1.a – planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;
  3. Anexa 1.b – planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;

 

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor