Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul Prefectului Județului Iași nr.3/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași este disponibil aici.

Hotărârea nr. 80 din data de 16.03.2022, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, privind actualizarea situației centralizatoare stabilită prin Hotărârea C.J.SU. Iași nr. 78 din 04.03.2022 și completată cu Hotărârea C.J.SU. Iași nr. 79 din 07.03.2022, este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 79 din data de 07.03.2022, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, privind completarea situației centralizatoare stabilită prin Hotărârea C.J.SU. Iași nr. 78 din 04.03.2022, este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 78 din data de 04.03.2022, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, privind stabilirea spațiilor temporare de cazare, identificate la nivelul județului Iași,  pentru refugiații din Ucraina este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 74 din data de 02.03.2022, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, privind amenajarea Taberei Mobile pentru refugiați este disponibilă aici.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași privind măsurile pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 sunt disponibile aici.

Hotărârea nr. 194 din 09.12.2021 privind ocuparea temporară de către S.C. DELGAZ GRID S.A. a unui teren din fondul forestier pentru realizarea unui obiectiv este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 192 din data de 22.11.2021, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, prin care se aprobă procedura cadru privind tăierea arborilor ce prezintă un potențial pericol, este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 109 din data de 05.08.2021, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 108 din data de 04.08.2021, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, prin care se aprobă procedura cadru privind tăierea arborilor ce prezintă un potențial pericol, este disponibilă aici.

Hotărârea nr. 5/ 28.11.2019 a Centrului Local de Combatere a Bolilor la nivelul Județului Iași este disponibilă aici.

Ordinul nr. 54/ 2019 privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi este disponibil aici

Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pe anul 2017 (anexe – model):

  1. Anexa 1 – planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;
  2. Anexa 1.a – planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;
  3. Anexa 1.b – planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență este disponibilă aici;

 

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor