Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama institutieiregulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară​, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe acordate de către prefect, programul de audienţe acordate de către subprefect

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare: buget; bilanţuri contabile

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Responsabil Legea 52/2003:

Bunduc Bogdan, expert
tel: 0232/421785
e-mail: bogdanbunduc@prefecturaiasi.ro