Protecţia datelor cu caracter personal

 1. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:
  • Gîrjan Adina, manager public
  • E-mail: adinagirjan@prefecturaiasi.ro
  • Telefon: 0232421758
  • Fax: 0232211312
 2. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Iași este în curs de actualizare.
 3. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibil aici.
 4. Documentul privind drepturile persoanelor vizate este disponibil aici.
 5. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
 6. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 7. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
 8. Nota de informare supraveghere video este disponibilă aici.
 9. Nota de informare informaticieni- Alegeri Europarlamentare 2019 este disponibilă aici.
 10. Nota de informare operatori calculator- Alegeri Europarlamentare 2019 este disponibilă aici.
 11. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil și format pdf.
 12. Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil și format pdf.
 13. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil și format pdf.
 14. Cererea pentru exercitarea dreptului de ștergere, format editabil și format pdf.
 15. Cererea pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare, format editabil și format pdf.