Protecţia datelor cu caracter personal

I. A Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 • Nota de Informare este disponibilă aici.

   B Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

 • Documentul privind drepturile persoanelor vizate este disponibil aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de ștergere, format editabil și format pdf.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare, format editabil și format pdf.

II. Legislația relevantă

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibil aici.
 • LEGEA 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibilă aici.
 • LEGEA 102/2005 din 3 mai 2005    *** Republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este disponibilă aici.
 • LEGEA 506/2004 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice este disponibilă aici.
 • LEGEA 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 este disponibilă aici.

III. Link-uri utile

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal:

 • E-mail: protectiadatelor@prefecturaiasi.ro
 • Telefon: 0232-421763
 • Fax: 0232-211312