Agenda de lucru a subprefectului Adina Gîrjan

Săptămâna 25-29 martie

Activități
 
 • Reprezentarea Instituției Prefectului la Forumul RoUa – ediția a II-a (Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați Nicolina)
 • Îndeplinirea atribuțiilor prefectului ca înlocuitor de drept al acestuia (27 martie a.c.)
 • Ședință lunară Colegiu Prefectural
 • Conducere ședință lunară Comitet Consultativ pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
 • Asigurarea zilnică a obligațiilor de raportare din partea structurilor subordonate/ verificare documente
 • Reprezentarea Instituției Prefectului la Conferința de închidere a proiectului finanțat prin programul Active Citize Fund Romania (Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina – Fundația Serviciilor Sociale Bethany și Fundația Alături de voi România
 • Participare eveniment Terminal T4 Aeroportul Iași
Săptămâna 18-22 martie Activități
 
 • Videoconferință MAI, ședință pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din 9 iunie
 • Îndeplinirea atribuțiilor prefectului ca înlocuitor de drept al acestuia (21 si 22 martie a.c.)
 • Ședință săptămânală coordonare structuri
 • Asigurarea zilnică a obligațiilor de raportare din partea structurilor subordonate
 • Activități curente/verificare documente Structura de securitate

Săptămâna 11 – 15 martie

Activități
 
 • Ședință săptămânală coordonare structuri
 • Ședință lunară Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași
 • Analiză implementare Standard 11 – Continuitatea activităților (situații generatoare de întreruperi/ măsuri necesare/ indicatori)
 • Monitorizare Control Intern/Managerial – Standardul 10 Supravegherea
 • Asigurarea zilnică a obligațiilor de raportare din partea structurilor subordonate
 • Documentare/ analiză – Calendar alegeri 9 iunie
 • Activități curente/verificare documente Structura de securitate

Săptămâna 4 – 6 martie

Activitate

Luni, 4 martie
 • Activități curente/ verificare documente
 • Ședință operativă structuri coordonate
 • Activități monitorizare Control Intern/Managerial
Marți, 5 martie
 • Analiză cadrul legal / proceduri aferente monitorizării politicilor  publice – obligații de raportare din partea instituției prefectului/ termene/ frecvență
 • Activități curente/ verificare documente
Miercuri, 6 martie
 • Analiză documente strategice aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027
 • Activități curente/ verificare documente

Săptămâna

26 februarie – 1 martie 2024

Activitate
Vineri, 1 martie
 • Fondurile europene (evoluția fluxurilor financiare aferente celor trei CFM-uri – 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) – indicatori aferenți județului Iași, sume alocate/sume decontate (documentare/ analiză pe linie de finanțare)
Joi, 29 februarie
 • Riscuri, analiza dificultăților întâmpinate în implementarea Standardului de control intern managerial nr 12
 • Activități curente/ dezbateri cu personalul Structurii de securitate a instituției
Miercuri, 28 februarie
 • Analiza activităților procedurabile la nivelul compartimentelor instituției
 • Repere comparative, mecanisme eficace de control administrativ aferente unor standarde implementate sau parțial implementate
 • Operațiuni curente/ operative, caracteristice activității Instituției prefectului (ca înlocuitor al prefectului)
Marți, 27 februarie
 • Conducerea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
 • Participare în cadrul Colegiului Prefectural – ședința lunară
 • Analiza indicatorilor sociali și economici prezentați în cadrul ședințelor (dezbaterea acestora împreună cu directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași)

– Coșul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice

-Veniturile și cheltuielile gospodăriilor în trimestrul III 2023

-Nivelul și structura veniturilor totale ale gospodăriilor populației pe medii de rezidență,

-Structura cheltuielilor totale de consum pe destinații

 • Operațiuni curente sau operative, caracteristice activității Instituției prefectului (ca înlocuitor al prefectului)
Luni, 26 februarie
 • Participare la ședința operativă săptămânală cu șefii structurilor Instituției Prefectului
 • Activități curente/ verificare documente (Structura de securitate a instituției)
 • Analiză privind stadiul activităților cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – județul Iași

 

Arhiva anilor 2020 – 2023 este disponibilă aici.