Agenda de lucru a subprefectului Adina Gîrjan

Săptămâna

26 februarie – 1 martie 2024

Activitate
Vineri, 1 martie

Fondurile europene (evoluția fluxurilor financiare aferente celor trei CFM-uri – 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) – indicatori aferenți județului Iași, sume alocate/sume decontate (documentare/ analiză pe linie de finanțare)

Joi, 29 februarie

Riscuri, analiza dificultăților întâmpinate în implementarea Standardului de control intern managerial nr 12

Activități curente/ dezbateri cu personalul Structurii de securitate a instituției

Miercuri, 28 februarie

Analiza activităților procedurabile la nivelul compartimentelor instituției

Repere comparative, mecanisme eficace de control administrativ aferente unor standarde implementate sau parțial implementate

Operațiuni curente/ operative, caracteristice activității Instituției prefectului (ca înlocuitor al prefectului)

Marți, 27 februarie

Conducerea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Participare în cadrul Colegiului Prefectural – ședința lunară

Analiza indicatorilor sociali și economici prezentați în cadrul ședințelor (dezbaterea acestora împreună cu directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași)

·       Coșul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice

·       Veniturile și cheltuielile gospodăriilor în trimestrul III 2023

·       Nivelul și structura veniturilor totale ale gospodăriilor populației pe medii de rezidență,

·       Structura cheltuielilor totale de consum pe destinații

Operațiuni curente sau operative, caracteristice activității Instituției prefectului (ca înlocuitor al prefectului)

Luni, 26 februarie

Participare la ședința operativă săptămânală cu șefii structurilor Instituției Prefectului

Activități curente/ verificare documente (Structura de securitate a instituției)

Analiză privind stadiul activităților cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – județul Iași

 

Arhiva anilor 2020 – 2023 este disponibilă aici.