Agenda de lucru a subprefectului Adina Gîrjan

Ziua și ora   Activitate   Locație
22 mai ora 9.00

Analiză și documentare pe versiunea de lucru mai 2020 a  Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 – Secțiunea: Strategia de dezvoltare regionala Instituția Prefectului – județul Iași
25 mai ora 11.00

Analiză privind stadiul activităților cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – județul Iași cu termen depășit

Instituția Prefectului – județul Iași
27 mai ora 09.00

Repere comparative, mecanisme eficace de control administrativ Standardul 1 – Etica și Integritate

Instituția Prefectului – județul Iași
28 mai ora 09.00  

Sinopticul activităților si documentelor necesare pentru implementarea standardelor de control intern (analiză aplicare)  în vederea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial propriu

Instituția Prefectului – județul Iași
28 mai ora 13.00

Identificare teme (și a modalităților concrete de îndrumare în contextul restricțiilor impuse de evoluția pandemiei) aferente Planului strategic de sprijinire a autorităților publice locale în contextul autonomiei locale, sub motto-ul Agenda comunităților locale în actul guvernării

Instituția Prefectului – județul Iași
1 iunie ora 18.00

Rememorarea momentului istoric a vizitei Sanctității Sale Papa Francisc la Iași

Catedrala Romano-Catolică din Iași
4 iunie ora 11.00

Videoconferința MAI – DGRIP privind Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD

Instituția Prefectului – județul Iași
10 iunie ora 13.00

Analiza activităților procedurabile la nivelul compartimentelor din subordine

Instituția Prefectului – județul Iași
16 iunie ora 10.00

Întâlnire Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași privind Protocolul dintre AFIR și ANM și GNM în vederea verificării proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020

Instituția Prefectului – județul Iași
18 iunie ora 12.00

Videoconferință Ministerul Afacerilor Interne – avertizarile meteorologice și hidrologice

Instituția Prefectului – județul Iași
19 iunie ora 11.00

Ședință cu Secretariatul Tehnic al Comisiei Monitorizare Control Intern

Instituția Prefectului – județul Iași
22 iunie ora 11.00

Ședința Comisiei pentru Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – județul Iași

Instituția Prefectului – județul Iași
23 iunie ora 10.00  

Implementarea Standardului de control intern managerial nr 12 –  Identificarea fluxurilor informaționale nou apărute/ modificate (de la ultima analiză) în activitatea instituției, posibil a fi operaționalizate pe extranetul și intranetul instituției, în contextul necesității utilizării preponderente a instrumentelor on-line și a comunicării în situaţii de criză

Instituția Prefectului – județul Iași
24 iunie ora 12.00

Implementarea Standardului de control intern managerial nr 6 – Planificarea activităților la nivelul compartimentelor (activități concrete, indicatori de performanță, formula de calcul, terme,responsabili)

Instituția Prefectului – județul Iași
24 iunie ora 13.00

Discuții Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigații, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)

Instituția Prefectului – județul Iași