Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Declaraţia de misiune a Instituţiei Prefectului – judeţul Iaşi
Misiune
Misiunea Instituţiei Prefectului- judeţul Iaşi este de a veghea la aplicarea legii și realizarea politicii Guvernului la nivelul județului.
Viziune
Ne propunem să devenim un partener activ de dialog, o punte de legătură între ieșeni și Guvernul României dar și între Guvern și ieșeni, ghidați de principiul că bunăstarea cetățenilor pleacă, în primul rând, de la autoritățile locale.
Activitatea prefectului se întemeiază pe următoarele principii:
  1. legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;
  2. transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;
  3. eficienţei;
  4. responsabilităţii;
  5. profesionalizării;
  6. orientării către cetăţean.
 
PREFECT,
Marian ȘERBESCU
Aprilie 2017