Alegeri 09 iunie 2024

Graficul pentru distribuirea buletinelor de vot este disponibil aici.

DESEMNARE PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI SECȚII DE VOTARE

Procesul verbal din data de 24.05.2024 privind desemnarea- ÎNLOCUIRI ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 09 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora- Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

Procesul verbal din data de 23.05.2024 privind desemnarea- ÎNLOCUIRI ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 09 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora- Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

Procesul verbal din data de 22.05.2024 privind desemnarea- ÎNLOCUIRI ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 09 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora- Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

Procesul verbal din data de 22.05.2024 privind desemnarea- ÎNLOCUIRI ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 09 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora- Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

Procesul verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 09 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora- Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Procesul verbal nr. 385 din 10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind rezultatul tragerii la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală județeană Iași pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Iași și a Consiliului Jidețean Iași la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea Procesului verbal nr. 385 din 10.05.2024 este disponibil aici.

Anunțul privind tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală județeană Iași pentru alegerea Consiliului Județean Iași și a Președintelui Consiliului Județean Iași la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 357 din 08.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Iași și pentru funcția de consilier județean al județului Iași în vederea participării la alegerile din 09 iunie 2024 este disponibil aici. Anexa nr. 1 la procesul verbal nr. 357 este disponibilă aici. Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 357 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Procesului verbal nr.357 din 08.05.2024 este disponibil aici.

Circulara Biroului Electoral Central, nr. 1014C din 28.04.2024 este disponibilă aici.

Adresa Biroului Electoral Central, nr. 463C din 17.04.2024 este disponibilă aici.

Adresa Autorității Electorale Permanente, nr. 8543 din 17.04.2024 privind numărul de alegători rezultat din Registrul electoral, defalcat pe circumscripții electorale în județul Iași este disponibilă aici.

1. DATE DE CONTACT

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași 
Adresă: Str. Anastasie Panu nr.60, 700075 Iași
Telefon: 0232.277.722
E-mail: bj.iasi@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte: Oana-Monica Dămian
Locțiitor: Mihaela-Carla Buta
Membru A.E.P.: Nadia Ispir-Boltea

Datele de contact ale purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași sunt disponibile aici

Datele de contact ale birourilor electorale de circumscripție județeană, municipale, orășenești și comunale din județul Iași sunt disponibile aici.

Programul de lucru și datele de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici.

Datele de contact ale președintelui, locțiitorului președintelui Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași și ale reprezentantului Autorității Electorale Permanente sunt disponibile aici.

2. COMUNICATE DE PRESĂ ALE B.E.C.J. NR. 24 IAȘI

Comunicatul de presă nr. 580 din 23.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași privind adoptarea Hotărârii nr. 93/ 23.05.2024 (disponibilă aici) privind plângerea formulată de PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA, FILIALA IAȘI, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 492/ 22.05.2024 și a Hotărârii nr. 94/ 23.05.2024 (disponibilă aici) privind soluționarea plângerii formulate de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL- Organizația Județeană Iași înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 519/ 22.05.2024, completată prin plângerea înregistrată sub nr. 532/ 22.05.2023, este disponibil aici.

Comunicatul de presă nr. 439 din 20.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași privind adoptarea Hotărârii nr. 91/ 20.05.2024 (disponibilă aici) privind soluționarea contestației formulate de domnul Marius Bodea, candidat la funcția de primar al municipiului Iași, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 431/ 18.05.2024, este disponibil aici.

Comunicatul de presă nr. 428 din 17.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași privind adoptarea Hotărârii nr. 90/ 17.05.2024 (disponibilă aici) prin care a fost admisă plângerea formulată de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL- Organizația Județeană Iași, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 420/ 15.05.2024 este disponibilă aici.

3. ACTE CONSTITUTIVE – BIROURI DE CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE

Procesul verbal nr. 359 din 08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea Procesului verbal nr. 359 din 08.05.2024 este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 962 din 25.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți pentru funcția de președinte la circumscripția comunală nr. 42 Hălăucești este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 946 din 24.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți pentru funcția de președinte la circumscripția municipală nr. 2 Pașcani este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 93 din 17.04.2024 al B.E.C.J. Iași privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași cu reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea Procesului verbal nr. 93 din 17.04.2024 este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 890 din 17.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți pentru funcția de locțiitor la circumscripția comunală nr. 68 Răchiteni, funcția de locțiitor la circumscripția comunală nr. 73 Ruginoasa, funcția de președinte la circumscripția comunală nr. 76 Scobinți este disponibil aici.

Anunțul nr. 72 din 16.04.2024 al B.E.C.J. Iași privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași cu reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 860 din 15.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți pentru funcția de locțiitor la circumscripția comunală nr. 26 Cristești este disponibil aici.

Comunicatul nr. 32 din 14.04.2024 al B.E.C.J. Iași privind termenul limită pentru comunicarea reprezentanților partidelor politice parlamentare în birourile electorale de circumscripție este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 848 din 13.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți pentru funcția de locțiitor la circumscripția comunală nr. 8 Aroneanu este disponibil aici.

Procesul verbal nr.16/13.04.2024 al B.E.C.J. Iași privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea procesului verbal nr. 16 este disponibil aici.

Procesul verbal nr. 847 din 12.04.2024 al Tribunalului Iași privind tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor acestora în cadrul birourilor electorale de circumscripție județeană, municipale, orășenești și comunale din județul Iași, pentru alegerile organizate din data de 09 iunie 2024, este disponibil aici. Lista cu președinții și locțiitorii acestora în urma tragerii la sorți este disponibilă aici.

Anunțul Tribunalului Iași, nr. 824 din 10.04.2024 privind tragerea la sorți în vederea desemnării președinților și a locțiitorilor acestora pentru birourile electorale de circumscripție din județul Iași, birouri ce se vor constitui în scopul organizării alegerilor din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

4. DECIZII ALE B.E.C.J. NR. 24 IAȘI

Decizia nr. 4 din 24.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea Protocolului de constituire a Alianței electorale locale <<Alianța Dreapta Unită USR-PMP>> în vederea susținerii la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comunele Aroneanu, Schitu-Duca, Ceplenița și Mogoșești-Siret, a unor candidați unici la funcțiile de primari și a  unor liste comune de candidați pentru funcțiile de consilieri locali  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Deciziei nr. 4 din 24.04.2024 este disponibil aici.

Decizia nr. 3 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea Protocolului de constituire a Alianței electorale locale <<Alianța Dreapta Unită USR-PMP>> în vederea susținerii la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024, a  unei liste comune de candidați pentru funcțiile de consilieri locali la Consiliul Local Iași este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Deciziei nr. 3 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Decizia nr. 2 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea Protocolului de constituire a Alianței electorale locale <<Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei>> în vederea susținerii la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024, a unui candidat unic la funcția de Primar al municipiului Iași  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Deciziei nr. 2 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Decizia nr. 1 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea Protocolului de constituire a Alianței electorale județene <<Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei>> în vederea susținerii la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024, a unui candidat unic la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași și a unei liste unice de candidați pentru funcțiile de consilieri județeni la Consiliul Județean Iași este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Deciziei nr. 1 din 21.04.2024 este disponibil aici.

5. HOTĂRÂRI ALE B.E.C.J. NR. 24 IAȘI

Hotărârea nr. 94 din 23.05.2024 privind soluționarea plângerii formulate de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL- Organizația Județeană Iași, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 519/ 22.05.2024, completată prin plângerea înregistrată sub nr. 532/ 22.05.2023, este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 94 din 23.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 93 din 23.05.2024 privind plângerea formulată de PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA, FILIALA IAȘI, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 492/ 22.05.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 93 din 23.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 91/ 20.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul Marius Bodea, candidat la funcția de primar al municipiului Iași, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 431/ 18.05.2024, este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 91 din 20.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 90 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea plângerii formulate de PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL- Organizația Județeană Iași, înregistrată la Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași sub nr. 420/ 15.05.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 90 din 17.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 88 din 14.05..2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind respingerea contestațiilor formulate de PARTIDUL FORȚA DREPTEI  Iași împotriva proceselor- verbale întocmite cu ocazia tragerii la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 70 Rediu, Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Iași, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 81 Șcheia, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 66 Prisăcani, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 65 Popricani, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 33 Dumești și Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 44 Heleșteni, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 50 Lețcani și Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 40 Gropnita este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 88 din 14.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr.73 din 02.05.2024 privind rectificarea Hotărârii nr. 60 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 73 din 02.05.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 66 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de Partidul S.O.S. ROMÂNIA este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 66 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 65 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul S.O.S. ROMÂNIA este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 65 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 64 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de Partidul ROMÂNIA – ECHITATE, COMUNITATE, ONESTITATE este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 64 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 63 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul ROMÂNIA – ECHITATE, COMUNITATE, ONESTITATE este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 63 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 62 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de Partidul ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 62 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 61 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 61 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 60 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind candidaturile pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de  Partidul PRO ROMÂNIA este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 60 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 59 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul PRO ROMÂNIA este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 59 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 58 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de  Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 58 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 57 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 57 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 54 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de  Partidul Umanist Social Liberal este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 54 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 53 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, depusă de  Partidul Umanist Social Liberal este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 53 din 30.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 52 din 30.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de  Partidul Verde – Verzii este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 52 din 30.04.2024 este disponibil aici. Procesul verbal privind afișarea propunerilor de candidatură din partea  Partidului Verde – Verzii pentru funcțiile de consilier județean în Consiliul Județean Iași este disponibil aici.

Hotărârea nr. 49 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației formulată de Partidul Verde – Verzii, împotriva Hotărârii nr. 2 din 26.04.2024, a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 79 Stolniceni Prăjescu este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 49 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 48 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației formulată de Partidul Verde – Verzii, împotriva Hotărârii nr. 3 din 26.04.2024, a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 79 Stolniceni Prăjescu este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 48 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 47 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației înregistrată sub nr. 222 din 27.04.2024, împotriva Hotărârii nr. 6 din 25.04.2024, a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 68 Răchiteni este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 47 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 46 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de Partidul Național Liberal  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 46 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 45 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte  al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul Național Liberal  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 45 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 44 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturilor pentru funcția de consilier județean al județului Iași, depuse de Partidul Social Democrat  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 44 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 43 din 28.04.2024  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind admiterea candidaturii la funcția de președinte  al Consiliului Județean Iași, depusă de Partidul Social Democrat  este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 43 din 28.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 30 din 23.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 182 din 23.04.2024, formulată de Partidul PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 93 Valea Lupului este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 30 din 23.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 27 din 22.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind stabilirea numărului de susținători pentru depunerea de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a listelor de candidați la funcția de consilier județean și a propunerilor de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Iași este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 27 din 22.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 26 din 22.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 160 din 21.04.2024, formulată de Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 95 Vânători este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 26 din 22.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 25 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 149 din 21.04.2024, formulată de Partidul PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 35 Fântânele este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 25 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 24 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 129 din 20.04.2024, formulată de Partidul PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 35 Fântânele este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 24 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 23 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 128 din 20.04.2024, formulată de Partidul PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 80 Strunga este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 23 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 22 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestațiilor nr. 132 din 20.04.2024, formulată de Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Iași și nr 141 din 20.04.2024, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 62 Oțeleni  este disponibilă aici: pagina 1  pagina 2  pagina 3

Hotărârea nr. 13 din 21.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 150 din 21.04.2024, formulată de Partidul PRO ROMÂNIA – Organizația Județeană Iași, împotriva Procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 93 Valea Lupului este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr. 13 din 21.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 7 din 17.04.204  privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.7 din 17.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 6 din 15.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 31 din 14.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.6 din 15.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 5 din 15.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 33 din 14.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.5 din 15.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 4 din 15.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 42 din 15.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.4 din 15.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 3 din 14.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 20  din 13.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.3 din 14.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 2 din 14.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 19 din 13.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.2 din 14.04.2024 este disponibil aici.

Hotărârea nr. 1 din 14.04.204  a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind soluționarea contestației nr. 18 din 13.04.2024 este disponibilă aici. Procesul verbal privind afișarea Hotărârii nr.1 din 14.04.2024 este disponibil aici.

6. LISTELE DE CANDIDAȚI

Listele de candidați și candidați independenți, înregistrate la Biroul Electoral Central pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 sunt disponibile aici.

7. ORDINELE PREFECTULUI

Ordinul nr. 225 privind modificarea componenței Comisiei tehnice județene Iași pentru coordonarea activității de organizare a alegerilor din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 205 privind desemnarea informaticienilor în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție este disponibil aici.

Ordinul nr. 200 privind modificarea componenței Comisiei tehnice județene Iași pentru coordonarea activității de organizare a alegerilor din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 199 privind modificarea sediilor birourilor electorale de circumscripție din Județul Iași pentru alegerile din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 177 privind modificarea sediilor birourilor electorale de circumscripție din Județul Iași pentru alegerile din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 176 privind stabilirea stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Iași,  precum și numărul membrilor fiecărui consiliu municipal, orășenesc și comunal din județul Iași este disponibil aici.

Ordinul nr. 155 privind stabilirea dimensiunilor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 154 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Iași pentru alegerile din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.

Ordinul nr. 150 privind constituirea Comisiei tehnice județene Iași pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din data de 09 iunie 2024 și a Grupului tehnic de lucru pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ este disponibil aici.

Ordinul nr. 147 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din Județul Iași pentru alegerile din data de 09 iunie 2024 este disponibil aici.