Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Ordinul ​nr. 228 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice – Iași este disponibil aici

​Ordinul prefectului nr. 104/ 2017 privind comp​onența ​Comitetu​lui​ ​​​Consult​ativ de Dial​​og Civic pentru Proble​​​mele Persoanelor Vârstnice​- Iași​​ este disponibil aici

Ședința din data de 26.02.2020:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ A.P.M. este disponibil aici.
Materialul informativ G.N.M. este disponibil aici.

Ședința din data de 29.01.2020:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ A.J.P.I.S. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ D.G.A.S.P.C. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ D.A.S. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ al Fundației ”Solidaritate și Speranță” Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 28.11.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ A.J.P.I.S. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ D.S.P. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ D.A.S. Iași este disponibil aici.
Materialul informativ Veolia Energie Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 01.10.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 19.09.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 28.08.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ DAS este disponibil aici.
Materialul informativ CJP este disponibil aici.

Ședința din data de 18.07.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 25.06.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 14.05.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 12.04.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 27.03.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 28.02.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 21.01.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ – Modificări legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor aduse de Legea 196/2018 – este disponibil aici.
Materialul informativ – Noutăți privind organizarea și funcționarea  asociațiilor de proprietari, prevăzute de către Legea 196/2018 și în Regulamentul asociațiilor de proprietari în Municipiul Iași – este disponibil aici.

Ședința din data de 22.11.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul informativ: ¨Sărăcia și excluderea socială. Întrajutorarea persoanelor vârstnice fără posibilități materiale¨.
Materialul prezentat de Direcția de Statistică a Județului Iași este  disponibil aici.
Materialele prezentate de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Iași sunt disponibile aici și aici.
Materialul prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 29.10.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialele informative prezentate de Direcția de Statistică a Județului Iași sunt disponibile aici și aici.

Ședința din data de  28.08.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici

Materialul informativ, prezentat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale este disponibil aici.

Ședința din data de  25.07.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul informativ prezentat de Casa Județeană de Pensii Iași este disponibil aici

Materialul informativ prezentat de Direcția Județeană de Statistică Iași este disponibil aici

Ședința din data de 27.06.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul informativ prezentat de Consiliul Județean Iași este disponibil aici

Materialul informativ prezentat de Agenția pentru Protecția Mediului Iași este disponibil aici

Ședința din data de 22.05.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul informativ ˝Sistemul de management in trafic pentru creșterea calității vieții și confortului cetățenilor municipiului Iași, parcările, circulația rutieră și pietonală în Iași. Transportul în comun în municipiul Iași, intra și interjudețean˝ este disponibil aici

Materialul informativ ˝Investiții pentru modernizarea transportului public în municipiul Iași˝ este disponibil aici

Ședința din data de 25.04.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul informativ ˝Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Iași˝ este disponibil aici.

Şedinţa din data de 26.03.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.
Materialul informativ: ˝Coordonatele nivelului de trai al persoanelor vârstnice din jud. Iași. Grija față de persoanele vârstnice marginalizate prin venituri mici și foarte mici.˝
Materialul prezentat de Direcția de Asistență Comunitară Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Casa de Pensii a Județului Iași este disponibil aici.

Materialul prezentat de Fundația Solidaritate și Speranță Iași este disponibil aici.

Şedinţa din data de 27.02.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.
Materialul informativ: ˝Siguranța cetățeanului, a proprietății și a bunurilor. Acțiunile poliției (locale și județene) în sprijinul persoanelor vârstnice. Riscurile cotidiene la care sunt expuse persoanele vârstnice.˝
Materialul prezentat de Inspectoratul Județean de Poliție Iași este disponibil aici.

Materialul prezentat de Poliția Locală Iași este disponibil aici.

Şedinţa din data de 29.01.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.

Materialul suport ”Asociațiile de proprietari – loc de socializare și rezolvare a problemelor sau loc de stres pentru persoanele vârstnice. Măsuri pentru prevenirea delapidărilor, pagubelor și evitarea proceselor în justiție” al S.A.P. din cadrul Primăriei Municipiului Iași este disponibil aici.