Colegiul prefectural

Ordinul nr. 435 din 28.10.2022 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural este disponibil aici.

Ședința din data de 09.04.2024:
Ordinul nr. 165/02.04.2024 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 09.04.2024, este disponibil aici.

Ședința din data de 27.03.2024:
Ordinul nr. 135/05.03.2024 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 27.03.2024, este disponibil aici.

Ședința din data de 27.02.2024:
Ordinul nr. 110 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 27.02.2024, este disponibil aici.

Ședința din data de 21.12.2023:
Ordinul nr. 459 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 21.12.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 27.11.2023:
Ordinul nr. 440 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 27.11.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 30.10.2023:
Ordinul nr. 408 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 17.10.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 26.07.2023:
Ordinul nr. 297 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 26.07.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 27.06.2023:
Ordinul nr. 209 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 27.06.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 24.05.2023:
Ordinul nr. 165 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 24.05.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 20.04.2023:
Ordinul nr. 121 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 20.04.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 15.03.2023:
Ordinul nr. 89 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 15.03.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 22.02.2023:
Ordinul nr. 43 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 22.02.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 18.01.2023:
Ordinul nr. 18 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 18.01.2023, este disponibil aici.

Ședința din data de 20.12.2022:
Ordinul nr. 477 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 20.12.2022, este disponibil aici.

Ședința din data de 23.11.2022:
Ordinul nr. 452 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 23.11.2022, este disponibil aici.

Ședința din data de 28.09.2022:
Ordinul nr. 379 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 28.09.2022, este disponibil aici.

Ședința din data de 25.08.2022:
Ordinul nr. 322 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 25.08.2022, este disponibil aici.
Materialul informativ prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 14.07.2022:
Ordinea de zi privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 14.07.2022, este disponibilă aici.

Ședința din data de 22.06.2022:
Ordinul nr. 238 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 22.06.2022, este disponibil aici.

Ședința din data de 25.05.2022:
Ordinul nr. 201 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 25.05.2022, este disponibil aici.
Materialul informativ prezentat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași este disponibil aici.
Materialul informativ prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 15.04.2022:
Ordinul nr. 154 privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 15.04.2022, este disponibil aici.

Ședința din data de 23.03.2022:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 22.02.2022:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 27.01.2022:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul privind Planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, în colaborare cu PLAI și PRAI, prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Iași este disponibil aici.
Materialul privind stadiul activităților de pregătire a RPL 2021 – campania de promovare și publicitate, prezentat de Direcția Județeană de Statistică Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 26.08.2021:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 15.07.2021:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Ședința din data de 30.06.2021:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul prezentat de Agenția pentru Protecția Mediului Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Casa Județeană de Pensii Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași este disponibil aici.
Proiectul Raportului pe trimestru este disponibil aici.


Ordinul nr. 194
din 17.05.2021 privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural și ordinul nr. 195 din 17.05.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural pentru data de 27.05.2021 sunt disponibile aici.

Ședința din data de 27.05.2021:
Materialul prezentat de ANPC este disponibil aici.
Materialul prezentat de ANAF este disponibil aici.


Ordinul nr. 169
din 19.04.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural pentru data de 28.04.2021 este disponibil aici.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ordinul nr. 290 din 18.09.2018 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural este disponibil aici.
Ordinul nr. 164 din 14.06.2017 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural este disponibil aici.
Ordinul nr. 58 din 22.02.2016 privind modificarea componenței Colegiului Prefectural al județului Iași este disponibil aici.

Ordinul 284 din 27.11.2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural Iași este disponibil aici.

Ședința din data de 27.02.2020:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul prezentat de Direcția Județeană de Statistică, privind Recensământul General Agricol – Runda 2020 – este disponibil aici.

Ședința din data de 30.01.2020:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 24.09.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de  24.07.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de  26.06.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de  17.04.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de  26.03.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de  22.01.2019:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul suport – Analiza propunerilor pentru Planul de școlarizare 2019 – 2020. Reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași – este disponibil aici.
Materialul suport – Raport de evaluare anuală a activităţii C.R.P.E.C.A. IAŞI 2018 – este disponibil aici.

Ședința din data de  13.12.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici

Ședința din data de  21.11.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul suport- Informare cu privire la stadiul executării lucrărilor agricole din campania de toamnă- este disponibil aici
Materialul suport- Evoluția principalilor indicatori economico-sociali la nivelul județului Iași în anul 2017 comparativ cu 2016- este disponibil aici
Materialul suport- Metodologia de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale în spitalele din judetul Iași- este disponibil aici

Ședința din data de  23.10.2018:
Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici
Materialul suport- Situația statistică a șomajului înregistrat în județul Iași la 30 septembrie 2018- este disponibil aici
Materialul suport- Impactul solurilor sărăturate asupra dezvoltării și fructificării pomilor fructiferi- este disponibil aici

Ședința din data de 25.09.2018:

Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul suport- Munca nedeclarată, factor perturbator al echilibrului relațiilor de munca- este disponibil aici
Materialul suport- Evaluarea riscului în sistemele de alimentare cu apă- este diponibil aici
Materialul suport- Pregătirea unităților de învățământ din județul Iași pentru deschiderea anului școlar 2018- 2019- este disponibil aici

Ședința din data de 29.08.2018:

Materialul suport- Stadiul actual al gestiunii problemei deșeurilor în Județul Iași- este disponibil aici
Materialul suport- Formarea profesională a adulților- calea sporirii pe piața muncii a resurselor umane competitive și adaptabile- este disponibil aici

Ședința din data de 24.07.2018:

Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.
Materialul suport- Raportul activității Comisariatului Județean Iași al Gărzii Naționale de Mediu- aferent lunii iulie 2018 este disponibil aici
Materialul suport- Situația plăților efectuate de APIA Centrul Județean Iași- pentru anul 2017 este disponibil aici

Ședința din data de 25.06.2018:

Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Ședința din data de 22.05.2018:

Ordinea de zi a ședinței este disponibilă aici.

Şedinţa din data de 19.04.2018:

Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.
Materialul suport- programe cu finanțare de la bugetul de stat, programe elaborate și implementate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este disponibil aici.
Materialul suport- Plan de activități și calendar sportiv 2018 este disponibil aici.

Şedinţa din data de 22.03.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.
Materialul suport – strategiile Inspectoratului Școlar Județean Iași în parteneriat cu autoritățile locale în scopul prevenirii riscului de abandon și al diminuării abandonului școlar este disponibil aici.
Materialul suport – colaborarea instituțională în vederea constituirii Registrului unic de evidență al asiguraților în județul Iași este disponibil aici.

Materialul suport – analiza activității Direcției Județene pentru Sport și Tineret Iași în anul 2017 este disponibil aici.

Şedinţa din data de 20.02.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.

Materialul suport – analiza propunerilor pentru planul de școlarizare al anului 2018-2019 este disponibil aici.

Şedinţa din data de 30.01.2018:
Ordinea de zi a şedinţei este disponibilă aici.

Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi pentru anul 2017 este disponibil aici.