Ședințele comisiei de dialog social din anul 2018

Ședința Comisiei de Dialog Social din data de 14 decembrie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici
Materialul informativ cu titlul „Populaţia zonei metropolitane Iaşi. Volum, structuri şi procese demografice” este disponibil aici: 1, 2

Materialul informativ cu titlul „Aprecierea participanților la comisia de dialog social a eficienței dialogului social” este disponibil aici
Sinteza evenimentelor deosebite la care a participat conducerea Instituției Prefectului – Județul Iași între cele două ședințe de dialog social este disponibilă aici.
Raportul ședinței Comisiei de Dialog Social din luna decembrie 2018 este disponibil aici.

Ședința Comisiei de Dialog Social din data de 23 noiembrie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ cu titlul ˝Populația zonei metropolitane Iași: volum, structuri și persoane demografice˝ este disponibil aici: 1, 2
Materialul informativ cu titlul ˝Poziția Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România cu privire la propunerea de modificare a legii dialogului social și la creșterea salariului minim brut pe economie˝ este disponibil aici: 1, 2
Raportul ședinței Comisiei de Dialog Social din luna noiembrie 2018 este disponibil aici

Ședința Comisiei de Dialog Social din data de 26 octombrie 2018:

Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ cu titlul ˝Proiectul noii legi a pensiilor˝, prezentat de Confederația Patronală Concordia Iași este disponibil aici.
Materialul informativ Proiectul noii legi a pensiilor- prezentare- Casa Județeană de Pensii Iași- este disponibil aici.
Materialul informativ Prezentarea punctului de vedere al Blocului Național Sindical cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 62/2011- Legea dialogului social- este disponibil aici, cu amendamentele disponibile aici.
Materialul informativ Propuneri de modificare- Confederația Sindicală Cartel Alfa Iași este disponibil aici.
Raportul ședinței Comisiei de Dialog Social din luna octombrie 2018 este disponibil aici.

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 28 septembrie 2018:

Ordinea de zi este disponibilă aici.
Raportul ședinței Comisiei de dialog social din luna septembrie 2018 este disponibil aici.

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 24 august 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.

Materialul informativ cu titlul ˝Dezbateri privind programul Start Up Nation˝, prezentat de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Iași este disponibil aici.
Materialul informativ cu titlul ˝Diverse – Informații privind cuantumul contribuției de asigurări sociale restante la plată pentru debitorii de pe raza județului Iași˝ este disponibil aici.
Raportul ședinței Comisiei de dialog social din luna august 2018 este disponibil aici.

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 20 iulie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Dezbateri privind Pilonul II de Pensii:
Materialul prezentat de Casa Județeană de Pensii Iași este disponibil aici.
Dezbateri privind clarificarea modalităților în care poate fi implementat Regulamentul de Sporuri – H.G. nr.34/31.01.2018 la nivelul unităților școlare din județ:
Materialul prezentat de USLIP Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași este disponibil aici.

Materialul prezentat de Direcția de Sănătate Publică Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Iași este disponibil aici.
Raportul privind ședința din 20 iulie 2018 este disponibil aici

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 22 iunie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate este disponibil aici.

Materialul informativ privind proiectul de modernizare a Penitenciarului Iași 2018 – 2023 este disponibil aici.
Raportul privind ședința din 22 iunie 2018 este disponibil aici

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 25 mai 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ privind condițiile de încarcerare și condițiile de muncă din Penitenciarul Iași, prezentat de Sindicatul Independent al Funcționarilor Publici cu Statut Special din Penitenciarul Iași – Manifest, este disponibil aici.
Materialul prezentat de Penitenciarul Iași este disponibil aici.

Materialul privind modul de implementare a hotărârii Guvernului României privind mărirea și consolidarea capacității de încarcerare la Penitenciarul Iași, prezentat de UGIR – Filiala Iași este disponibil aici.
Raportul privind sedinta din 25 mai 2018 este disponibil aici

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 20 aprilie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ: ˝Proiectele Consiliului Judeţean Iaşi pentru perioada de programare 2014– 2020 (proiecte în pregătire, în desfăşurare, în implementare)” este disponibil aici
Materialul informativ „Măsuri active cu impact în rândul angajatorilor- angajarea tinerilor absolvenți și a șomerilor peste 45 de ani”- temă propusă de Instituția Prefectului- este disponibil aici.
Materialul informativ „Informare privind numărul de contestații depuse din județul Iași la Comisia Națională de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii și stadiul soluționării acestor contestații” este disponibil aici.

Raportul privind ședința din 20 aprilie 2018 este disponibil aici

Şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 23 martie 2018:
Ordinea de zi este disponibilă aici.
Materialul informativ: ˝Aspecte privind calitatea aerului în județul Iași – dezbatere privind cauzele care au condus la depășirea indicatorului particule în suspensie PM10, precum și măsurile care pot fi luate pentru diminuarea consecințelor asupra calității aerului și implicit a stării de sănătate a populației.˝
Materialul prezentat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași este disponibil aici.
Materialul prezentat de Consiliul Județean Iași este disponibil aici.
Informarea privind numărul de contestații depuse din județul Iași la Comisia Națională de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii și stadiul soluționării acestor contestații este disponibilă aici.

Raportul privind ședința din 23 martie 2018 este disponibil aici.