Știri importante

Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 – 2020).

COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 866 / 1 / 2 / 141810

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde
oferite de Uniunea Europeana si de Guvernul României,
unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate.

Prin Schema Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A), adoptata recent de Guvernul României, vor fi emise si distribuite, persoanelor defavorizate, tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde.
Destinatarii finali ai programului sunt pensionarii, aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice, cu venituri modeste care au împlinit vârsta de 75 de ani precum și persoanele/familiile fără adăpost si cele evacuate.
Programul este co-finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) prin Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD). Bugetul total alocat programului va fi de 640 milioane lei.
Obiectivul programului
Sprijinirea persoanelor defavorizate / marginalizate, prin suplimentarea resurselor pentru mese calde.
Rezultatul așteptat
îmbunătățirea / diversificarea alimentației persoanelor vârstnice si a celor fără adăpost, în scopul creșterii calității vieții si a evitării excluziunii sociale.

Informații Generale
Informații pentru Unitățile Administrativ – Teritoriale
Informații pentru Beneficiari / Destinatarii Finali
Informații pentru Parteneri Afiliați

Informații Generale in legătura cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde

Suma care va fi alocată pentru tichetul social pentru mese calde, pe suport electronic, este de 180 lei / lună;
Perioada de desfășurare a programului: septembrie 2020 – iunie 2021.
Sumele alocate vor putea fi utilizate in termen de 12 luni de la data alocării pe card;
Valoarea maximă a tranzacțiilor, cu cardul, acceptate într-o zi este de 40 lei;
Cardurile pot fi utilizate exclusiv în unitățile de alimentație partenere, care prepara/ servesc/ livrează hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora;
Card-urile vor fi emise de emitenții autorizați Edenred si Sodexo.
LISTA / HARTA PARTENERILOR EDENRED ESTE DISPONIBILA LA: edenred.ro/ro/comercianti-parteneri selectând produsul Edenred Mese Calde

LISTA / HARTA PARTENERILOR SODEXO ESTE DISPONIBILA LA: https://cardsodexo.ro/retea

Intrebări frecvente:
UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Ce sunt Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Tichetele sociale pentru mese calde, pe suport, electronic sunt bonuri de valoare dedicate exclusiv achiziției de hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora, denumite generic “mese calde”. Tichetele sociale pentru mese calde sunt prezentate – si vor putea fi utilizate – sub forma de carduri preplătite care încorporează cea mai nouă tehnologie, securitate sporită și rapiditate.

Cum se folosesc Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Tichetele sociale pentru mese calde, sunt distribuite beneficiarilor eligibili împreună cu instrucțiunile de utilizare, codul PIN aferent și o listă cu unitățile partenere care acceptă plata cu tichetele sociale pentru mese calde pe suport electronic (card). Acestea vor putea fi utilizate imediat după ce cardurile vor fi activate de către beneficiari (mai multe informatii in sectiunea privind activarea cardului) si alimentate (în a doua săptămână a lunii decembrie 2020).
Cardurile vor putea fi utilizate la orice unitate parteneră a emitentului (Edenred sau Sodexo)
de pe teritoriul României care acceptă carduri sociale pentru mese calde, numai si numai pentru achiziționarea de mese calde.
Cardurile permit atât plăți cu PIN, prin inserarea cardului în terminalul POS și introducerea codului personal de identificare (PIN), cât și plăţi contact-less prin apropierea cardului de terminalul POS.

Exista o limita privind suma care poate fi utilizata la achitarea mesei calde cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Cardul poate fi utilizat în limita a 40 lei/zi. Pentru achitarea de preparate calde in valoare mai mare, beneficiarul trebuie sa achite diferența cu numerar sau card bancar.
Se poate acorda rest în numerar la achitarea mesei calde cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Unităților partenere care acceptă tichetele sociale pentru mese calde pe suport electronic, le este interzis sa acorde (rest în) numerar.

Când se încarcă sumele aferente Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde pe cardurile sociale?
Suma alocată pentru tichetul social pentru mese calde pe suport electronic este de 180 lei / destinatar final și va fi alimentată, la inceputul lunii urmatoare celei de referinta, de către emitenţi, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene.
La inceputul lunii decembrie 2020, beneficiarii eligibili incepand cu luna septembrie vor primi alocatia pentru 4 luni (720 lei), cei eligibili incepand cu luna octombrie vor primi 540 lei iar cei eligibili incepand cu luna noiembrie 360 lei.
Sumele vor putea fi utilizate în termen de cel mult 12 luni de la data alocării.
Valoarea maximă a tranzacțiilor acceptate într-o zi este liminată la suma de 40 lei.
Beneficiarul va putea achiziționa mese calde în valoare mai mare de 40 lei/zi, numai daca va achita diferenţa prin alte mijloace de plată.
Alimentarea cardurilor va fi efectuată în maxim 2 zile lucratoare de la alimentarea de catre Ministerul Fondurilor Europene a contului, de trezorerie, al emitentului.

Cum se procedează pentru actualizarea listei beneficiarilor de Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
In baza evidentelor Caselor Teritoriale de Pensii, Ministerul Fondurilor Europene va transmite lunar către emitenţi lista noilor beneficiari pentru care se dorește emiterea de tichete sociale pentru mese calde pe suport electronic și lista beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în vederea anulării cardurilor.

Cum se procedează în cazul în care utilizatorul își pierde cardul?
În cazul pierderii cardului Social pentru Mese Calde, beneficiarul trebuie să blocheze cardul apelând serviciul de Asistență Clienţi al emitentului şi să înștiințeze autoritatea de la care a primit cardul, care la rândul ei va înștiința instituția prefectului. Reemiterea card-ului se va face in baza comenzii transmisă de către Ministerul Fondurilor Europene către emitent.

Ce se întâmplă cu tichetele sociale pentru mese calde neutilizate în termenul de valabilitate de 12 luni?
Emitenţii au obligația sa restituie Ministerului Fondurilor Europene sumele neutilizate de către beneficiar, la expirarea celor 12 luni de la alocare.

Este posibilă utilizarea Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde la ATM pentru retrageri de numerar?
Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar la automatele bancare sau preschimbarea în numerar.

Ce se intampla daca un beneficiar a pierdut PIN-ul?
In cazul in care un beneficiar a pierdut PIN-ul, acesta trebuie să înștiințeze autoritatea de la care a primit cardul, care la rândul ei va înștiința instituția prefectului, în vederea reemiterii unui nou PIN. Acesta va fi adăugat la comanda de PIN-uri noi necesare lunar, transmisă de către Ministerul Fondurilor Europene către emitent.
Ce se intampla cu sumele de pe card daca beneficiarul a pierdut cardul?
Sumele incarcate pe card nu se pierd si vor putea fi utilizate dupa emiterea noului card.
Este esential insa ca imediat dupa constatarea pierderii cardului sa fie anuntata unitatea emitenta si blocat cardul pentru a preveni utilizarea frauduloasa.
Blocarea card-ului se va face apelând serviciul de Asistență Clienţi al emitentului.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi pe emitentul de card-uri selectionat pentru judetul IAȘI:
EDENRED ROMÂNIA SRL
Telefon: 021 301 33 11, tasta 1
Email: client.romania@edenred.com
Împreună trebuie să ne asigurăm că rețeaua de parteneri comercianți care acceptă tichetele sociale, pe suport electronic, pentru mese calde acoperă nevoile beneficiarilor.
De aceea vă rugăm să recomandați cât mai mulți parteneri care ofera/ livreaza mese calde.

Va rugam sa trimiteti recomandările Dumneavoastra pentru parteneri afiliati direct emitentului de card-uri sociale pentru mese calde, compania Edenred.

Intrebări frecvente:
BENEFICIARI

Cum activez cardul Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Cardul social pentru Mese Calde se activeaza cu ocazia primei tranzactii, cu PIN
Care este codul PIN al CARDULUI CU TICHETE SOCIALE PENTRU MESE CALDE?
Codul PIN necesar validarii tranzacţiilor a fost furnizat împreună cu cardul pentru Mese Calde.
Unde pot plăti cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Puteţi plăti cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde numai în reţeaua de parteneri / comercianţi afiliati ai emitentului card-ului.
Lista partenerilor afiliati din judeţul Dumneavoastra a fost furnizată împreună cu card-ul si este actualizată / completată permanent.
Pentru a consulta lista partenerilor afiliati ai emitentului ca rugam sa accesati:
Beneficiarii de carduri EDENRED SOCIAL PENTRU MESE CALDE:
www.edenred.ro,
selectati secţiunea „Hartă Comercianţi Parteneri“
sau link-ul direct edenred.ro/ro/comercianti-parteneri
selectaţi Edenred Mese Calde

Cum pot plăti cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Identificaţi, on-line sau direct, în lista primită împreună cu cardul Dumneavoastra locaţia / unitatea parteneră de unde puteţi cumpăra masa caldă:
Ajuns la locaţie, informaţi comerciantul că doriţi să faceţi plata cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde;
Pentru a finaliza tranzacţia, apropiaţi cardul de terminalul POS, pentru plata contact-less, fără PIN sau introduceţi cardul în aparatul de validare şi tastaţi codul din 4 cifre (codul PIN); La prima tranzactie este obligatorie folosirea PIN-ului; cardul va ramâne în aparatul POS până la eliberarea bonului fiscal.
În cazul în care doriţi livrarea mesei calde la domiciliu, identificati unitatea parteneră, contactati telefonic, menţionati tipul card-ului cu care se va efectua plata, si plasati comanda. Plata va fi efectuata în momentul livrării mâncării, la POS-ul mobil, conform paşilor descrişi mai sus.
Cardul va permite plăţi contact-less doar dupa introducerea codului PIN la prima tranzactie (operatiunea de activare), apropiind cardul de terminalul POS. În cazul în care aţi uitat codul PIN vă rugăm să apelaţi Serviciul Clienţi al emitentului cardului Dumneavoastra..

Cum pot bloca Card-ul Social pentru Mese Calde ?
În cazul în care ati pierdut card-ul vă rugăm să apelaţi Serviciul Clienţi al emitentului cardului Dumneavoastra pentru a beneficia de asistenţă privind blocarea cardului.

Care este valabilitatea sumelor încărcate pe Card-ul Social pentru Mese Calde?
Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor pe card.

Care este suma disponibila pe Card-ul Social pentru Mese Calde?
Pentru a putea afla suma disponibilă pe cardul Dumneavoastra şi pentru a avea acces la toate informaţiile despre card vă rugăm să apelaţi Serviciul Clienţi al emitentului cardului Dumneavoastra apeland numarul de telefon inscris pe card.

Cum scot bani de la bancomat cu cardul Card-ul Social pentru Mese Calde?
Cardul nu permite retrageri de numerar de la automatele (ATM) bancare Acesta poate fi utilizat doar la comerciantii care au contract cu unitatile emitente.

Ce pot sa cumpar cu Card-ul Social pentru Mese Calde?
Conform OUG 115/2020 masă caldă reprezinta orice produs care rezulta din pregatirea termica “hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora”.

Care este suma alocata pentru beneficiarii de Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Suma alocată pentru tichetul social pentru mese calde pe suport electronic este de 180 lei / destinatar final eligibil și va fi alimentată lunar de către emitenţi, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene.

La inceputul lunii decembrie 2020, beneficiarii eligibili incepand cu luna septembrie vor primi alocatia pentru 4 luni (720 lei), cei eligibili incepand cu luna octombrie vor primi 540 lei iar cei eligibili incepand cu luna noiembrie 360 lei.
Sumele vor putea fi utilizate în termen de cel mult 12 luni de la data alocării.
Valoarea maximă a tranzacțiilor acceptate într-o zi este liminată la suma de 40 lei.
Beneficiarul va putea achiziționa mese calde în valoare mai mare de 40 lei/zi achitand 40 de lai cu Card-ul Cocial pentru Mese Calde si diferenţa prin alte mijloace de plată.
Alimentarea cardurilor este efectuată în cel mult doua zile lucratoare de la virarea sumelor in contul unitatii emitente a card-urilor pentru mese calde.
Cum sa procedez în cazul în care am pierdut cardul?
În cazul pierderii cardului Social pentru Mese Calde, beneficiarul trebuie să blocheze cardul apelând serviciul de Asistență Clienţi al emitentului cardului şi să înștiințeze autoritatea de la care a primit cardul in legatura cu pierderea acestuia. Ministerul Fondurilor Europene va comanda un nou card noi necesare lunar, transmisă de către către emitent.

Ce se intampla cu sumele de pe card-ul pierdut ?
Sumele incarcate pe card nu se pierd si vor putea fi utilizate dupa emiterea noului card.
Este esential insa ca imediat dupa constatarea pierderii cardului sa fie anuntata unitatea emitenta si blocat cardul pentru a preveni utilizarea frauduloasa a acestuia apelând serviciul de Asistență Clienţi al emitentului cardului.

Ce se intampla daca am pierdut PIN-ul?
In cazul in care un beneficiar a pierdut PIN-ul, acesta trebuie să înștiințeze autoritatea de la care a primit cardul, care la rândul ei va înștiința instituția prefectului, în vederea reemiterii unui nou PIN. Acesta va fi adăugat la comanda de PIN-uri noi necesare lunar, transmisă de către Ministerul Fondurilor Europene (autoritatea contractantă) către emitent.

Sunteţi BENEFICIAR şi aveţi întrebări suplimentare?
Vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi:
EDENRED ROMÂNIA SRL
Telefon: 021 301 33 03
Email: scard@edenred.com
Pentru mai multe informaţii despre cardul Dumneavoastra EDENRED
(aflare sumă disponibilă pe card, blocare card etc.) vă puteţi crea cont de utilizator pe www.myedenred.ro – selectati butonul “Creează-ţi cont”, din secţiunea “Creează un cont nou”;
Completaţi datele solicitate în formularul de înregistrare;
Confirmaţi adresa de email.
(Verificaţi email-ul şi click link-ul de activare a contului)

Intrebări frecvente:
PARTENERI AFILIATI / COMERCIANTI

Ce sunt Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde sunt carduri preplătite Mastercard care conţin tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.
Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde permit numai utilizarea pentru achiziţia de mese calde/ hrana pregatita prin prepararea de ingrediente alimentare.
Este interzisă utilizarea cardului în alte scopuri decât cele pentru care a fost emis. Vă rugăm să aveţi în vedere că trebuie să evidenţiaţi distinct pe bonul fiscal contravaloarea produselor achiziţionate cu Card-ul Social pentru Mese Calde, să debitaţi valoarea exactă a produselor achiziţionate cu acest card şi să transmiteţi beneficiarului o dovadă (în format fizic sau electronic) care să conţină suma debitată şi menţiunea „mese calde”.
Este interzisă solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor încărcate pe Card-ul Social pentru Mese Calde sau pentru fracţiuni din acestea.

Care sunt produsele eligibile pentru achizitionare cu Card-ul Social pentru Mese Calde ?
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei, nr. 115/2020 defineste masa calda astfel:
„ – hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora”.

Cum se efectueaza plata cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde vor fi folosite prin terminalul POS al băncii/partenerului cu care aveţi contract. Cardul permite atât plăţi cu PIN prin inserarea cardului în terminalul POS. Dupa prima tranzactie in care va fi utilizat PIN-ul, cardul va putea fi utilizat si pentru plăţi contactless Care este limita zilnică de utilizare a Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Cardul poate fi utilizat în limita a 40 de lei/zi. Pentru achitarea unei mese calde de o valoare mai mare, beneficiarul va achita diferenţa prin altă forma de plată. Beneficiarii care doresc sa achizitioneze, in cursul unei zile calendaristice, masa calda in suma mai mare de 40 de lei, trebuie sa achite diferenta cu numerar sau cu un card bancar.

Unde vor putea fi folosite Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde vor putea fi utilizate numai în unităţi de alimentaţie, care servesc/ livreaza mese calde, sunt dotate cu POS şi care au încheiat contract de afiliere cu emitentul tichetelor sociale pentru mese calde, pe suport electronic.

Cum vor fi identificate tranzacţiile cu Tichetele Sociale pentru Mese Calde?

În cazul în care beneficiarul deţine un CARD EDENRED SOCIAL PENTRU MESE CALDE, aceste carduri utilizează coduri BIN (Bank ID Number) specifice, care vă ajută să identificaţi tranzacţiile în situaţia primită de la instituţia financiară acceptatoare. Codul BIN reprezentat de primele 6 cifre din numărul de pe faţa cardurilor Edenred Social pentru Mese Calde (559204) şi segmentul BIN reprezentat de cifrele de pe poziţiile 7 şi 8 din numărul de pe faţa cardului (08) sunt alocate de către Mastercard® exclusiv cardurilor emise de Edenred.

Cum se efectuează decontarea?
Sumele sunt decontate conform contractului încheiat cu instituţia financiară deţinătoare a POS-ului prin care s-au efectuat tranzacţiile. În situaţia în care clientul renunta sa achiziţioneze produsul comandat, puteţi rambursa suma aferentă pe card, urmând procedura standard de rambursare pentru carduri. Rambursarea se poate face numai prin creditarea card-ului, nu printr-o altă metodă de plată.

Cum procedez daca sunt comerciant si doresc sa accept in locatiile mele cardul social pentru mese calde?
Doriţi să deveniţi COMERCIANT PARTENER sa sunteţi COMERCIANT PARTENER
şi aveţi întrebări suplimentare?
Vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi emitentul de card-uri, pentru judetul IAȘI:
EDENRED ROMÂNIA SRL
Telefon: 021 301 33 11, tasta 2
Email: partener-ro@edenred.com

Cadru legislativ

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD), aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2014, prin Decizia nr. C(2014) 9102 și modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din octombrie 2015, prin Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017 și prin Decizia C (2020) 347 din ianuarie 2020;
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria Balș, exemplu de implicare în combaterea pandemiei

În urma întâlnirii care a avut loc pe 10 noiembrie la Prefectura Iași cu primari din comune în care este depășit indicele de 3 persoane infectate la mia de locuitori, s-a convenit ca primarii să convoace Comitetele locale pentru situații de urgență din aceste comune pentru hotărâri privind anumite riscuri identificate.

Astfel, Primăria comunei Balș a comunicat că a luat următoarele măsuri:

 • A fost demarată procedura pentru achiziția de materiale necesare protecției împotriva COVID-19 (măști, dezinfectanți), materiale ce vor fi distribuite cu prioritate cetățenilor cu venituri reduse din comuna Balș la sediile instituțiilor care au program cu publicul (primărie, unități medicale, școli) și la lăcașurile de cult de pe raza comunei Balș;
 • Primăria Balș a început o campanie pentru dezinfecția locurilor menționate mai sus;
 • Primăria Balș a început o campanie de informare a cetățenilor privind metode de prevenire a COVID-19;
 • Împreună cu polițiștii de pe teritoriul comunei, angajați din cadrul primăriei Balș vor face verificări zilnic pentru a se asigura că sunt respectate condițiile de carantină și izolare acolo unde este cazul;
 • Primăria Balș a demarat cu ajutorul Poliției o campanie de informare și verificare a mijloacelor de transport în comun pentru a se asigura evitarea aglomerației, purtarea măștii și dotarea cu dezinfectanți;
 • De asemenea, Primăria Balș va acorda mare atenție unităților de vânzare cu amănuntul unde, în mod accidental, se poate afla un număr mare de cetățeni într-un spațiu redus.

Au fost notificate toate unitățile de pe raza comunei Balș să respecte obiectul autorizației de funcționare, respectiv: vânzare de produse pentru acasă, să limiteze accesul în spații închise a mai mult de două persoane, iar acolo unde se poate, servirea să se facă la vizetă sau la ușă.

Alături de polițiști, angajații primăriei Balș vor face verificări pentru a urmări respectarea acestor măsuri, iar în mediul online a început o campanie de informare cu privire la importanța măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

            Instituția Prefectului – Județul Iași încurajează și susține administrațiile locale să se implice în acest fel în combaterea pandemiei.

Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș

Prefectura Iași sprijină organizarea concursului de intrare în rezidențiat. UMF Iași organizează examenul duminică, 15 noiembrie

Prefectura Iași acordă tot sprijinul necesar Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” din Iași în vederea organizării în bune condiții a concursului național de intrare în rezidențiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

Concursul va fi organizat duminică, 15 noiembrie – toate detaliile organizatorice se regăsesc pe site-ul oficial al UMF Iași.

https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-rezidentiat/Pagini/Concurs-de-reziden%c8%9biat—15-noiembrie-2020.aspx

Având în vedere situația pandemică actuală și nevoia de a trece acest concurs în condiții bune, măsurile specifice de ordine publică vor fi îndeplinite de către polițiști și jandarmi de la Inspectoratului de Poliție Județean Iași și Inspectoratului Județean de Jandarmi Iași care vor adapta dispozitivele de ordine publică în zonele care sunt implicate în desfășurarea concursului de intrare în rezidențiat.

Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș

Prefectura Iași distribuie cardurile pentru mese calde, 180 de lei lunar pentru fiecare beneficiar

Astăzi, 11 noiembrie 2020 am primit la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași tichetele sociale pe suport electronic (carduri) pentru mese calde pentru beneficiarii din județul Iași. Conform legislației, listele cu destinatarii finali au fost întocmite în luna septembrie de către Casa Națională de Pensii și primării (pentru persoanele fără adăpost). Destinatarii vor beneficia de 180 lei lunar având la dispoziție un card electronic pentru mese calde.

În urma întocmirii listelor au rezultat 13.258 de carduri pentru tot atâtea persoane din județul Iași.

Conform OUG 115/2020, destinatarii finali sunt:

 • persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă;
 • persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

În următoarele două zile (12 și 13 noiembrie 2020) aceste tichete sociale pe suport electronic vor fi distribuite către autoritățile administrației publice locale.

Card-urile vor fi livrate în plicuri pentru fiecare beneficiar final eligibil, și cuprind:

 • card-ul pentru mese calde;
 • codul pin, necesar activării card-ului,
 • lista / broșura unităților afiliate care accepta tichete sociale pentru mese calde.

Pe fiecare plic vor fi imprimate numele/ prenumele destinatarului si adresa poștală.
Acest program este finanțat din fonduri europene nerambursabile – Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).

Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș

Situația instituțională în privința pregătirii pentru sezonul rece

Prefectul județului Iași, dl. Marian Grigoraș, a convocat o întâlnire CJSU cu instituțiile responsabile pentru pregătirile de iarnă.

Astfel, s-au conturat o serie de măsuri care au fost deja luate, dar și de nevoi care trebuie acoperite și s-au identificat modalități pentru a fi duse la îndeplinire.

Direcției de Sănătate Publică Iași:

 • a solicitat medicilor de familie listele cu gravidele aflate în ultimul trimestru de sarcină și a persoanelor care necesită dializă.
 • a solicitat listele cu persoanele dializate însoțite de programarea ședințelor de dializă de către centrele specifice.
 • a solicitat primăriilor identificarea persoanelor vârstnice, cu boli cronice, izolate și singure în locuințe pentru a le putea furniza ajutorul necesar, în cazul de nevoie.

De asemenea, DSP ia măsuri de pregătire în spitale pentru hipotermici, iar măsurile trebuie să respecte regulile sanitare specifice pandemiei COVID-19.

Direcția Județean de Administrare Drumuri și Poduri Iași are încheiat un acord cadru privind activitatea de deszăpezire pe drumurile județene pentru perioada 2020-2022, respectiv un Contract subsecvent de servicii cu asocierea SC Eky Route SRL Tg. Frumos Iași – SC Enviro Construct SRL Iași pentru activitatea de deszăpezire pe drumurile județene pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 15 martie 2021.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași:

 • a întocmit planul operativ de acțiune pentru menținerea viabilității pe timp de iarna 2020-2021;
 • A întocmit decizii referitoare la comandamentul de iarnă, la nivel intern;
 • Secția de Drumuri Naționale Iași are 6 unități operative pe timp de iarna (Iași, Bivolari, Poieni, Răducăneni, Tg. Frumos, Pașcani).
 • Pentru aprovizionarea cu sare este este încheiat contact pentru clorură de calciu cu furnizorul Chimcomplex SA;
 • Pentru aprovizionarea „Produsului Ecologic pentru deszăpezire” contractul de aprovizionare este în curs de încheiere;
 • DRDP Iași a instalat un număr de 354 indicatoare rutiere specifice sezonului de iarna din necesarul de 545 bucăți și a început deja montarea panourilor parazăpezi;
 • Secția de Drumuri Naționale Iași a încheiat  programul comun de masuri între IPJ Iași – Serviciul Rutier și SDN Iași „Programului comun de măsuri pentru menținerea viabilității drumurilor naționale în sezonul rece 2020 – 2021”;
 • Conform programului de punere în ordine a părții carosabile pentru campania de iarna 2020 – 2021, s-au executat lucrări pregătitoarea pentru impermeabilizarea părții carosabile și pentru pregătirea bazelor.
 • Sunt în stoc:
  • motorina/benzină;
  • 288 tone sare din necesarul de 10.834 tone;
  • 40 tone CaCl2 din necesarul de 250 tone;
  • 18 tone produs ecologic din necesarul de 380 tone;
  • 866 tone nisip.

 Președinte CJSU Iași

Prefect, Marian Grigoraș

Municipiul Iași la 3,27 la mie. Se închid restaurantele și cafenelele de joi, 5 noiembrie. Se suspendă orele „față în față” în școli de luni, 9 noiembrie.

Astăzi, 04 noiembrie 2020, prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru votarea unei hotărâri care prevede constatarea depășirii ratei de incidență peste pragul de 3 la mia de locuitori în cazul municipiului Iași (3,27).

În această situație, CJSU Iași, în urma dezbaterilor și deliberărilor, a decis că începând cu ziua de luni, 9 noiembrie 2020, se suspendă pentru 14 zile activitățile didactice care presupun prezența „față în față” din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private de pe raza municipiului Iași, aplicându-se scenariul 3 (activități/lecții online).

Măsura este valabilă pentru perioada 9 – 22 noiembrie, urmând apoi să fie reevaluată.

De asemenea, CJSU Iași a decis și măsurile preventive care se aplică tot pentru 14 zile, dar care intră în vigoare începând cu data de joi, 05 noiembrie, astfel:

 • este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 • este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 • este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;
 • este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;
 • activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se va desfăşura doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
 • se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 • este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

Aceste măsuri sunt valabile valabile pentru perioada 5 – 18 noiembrie, urmând apoi să fie reevaluate.

 Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș

Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a emis ordinele de constatare a îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Iași și a Consiliului Local al municipiului Iași

Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Iași a avut loc pe 23 octombrie 2020. Au fost prezenți și au depus jurământul 27 de consilieri județeni aleși ale căror mandate au fost validate.

Având în vedere adresa Secretarului general al județului Iași prin care s-a transmis Prefecturii Iași procesul-verbal încheiat în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Iași, din care rezultă că domnul Maricel Popa, consilier județean ales al cărui mandat a fost validat, a absentat nemotivat, au devenit incidente prevederile art.116, alin.9 din OUG nr. 57 / 2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Alin. 8 Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

Alin. 9 Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Ordinul de prefect nr. 312/2020 arată că au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Iași începând cu data de 23 octombrie 2020 ca urmare a depunerii jurământului a unui număr de 27 de consilieri din totalul de 36 de consilieri județeni.

De asemenea, ordinul constată necesitatea validării de către Tribunalul Iași a unui număr de 9 (nouă) mandate de supleanți declarați aleși, astfel:

 • 5 mandate de supleanți declarați aleși pe lista Partidului Social Democrat;
 • 2 mandate de supleanți aleși pe lista Partidului Național Liberal;
 • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Partidului Mișcarea Populară;
 • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Alianței USR PLUS.

Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Iași a avut loc pe 23 octombrie 2020. Au fost prezenți și au depus jurământul 20 de consilieri locali aleși ale căror mandate au fost validate.

Ordinul de prefect nr. 338 / 2020 arată că au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului local al municipiului Iași începând cu data de 23 octombrie 2020 ca urmare a depunerii jurământului a unui număr de 20 de consilieri din totalul de 27 de consilieri locali.

De asemenea, ordinul constată necesitatea validării de către Judecătoria Iași a unui număr de 7 (șapte) mandate de supleanți declarați aleși, astfel:

 • 3 mandate de supleanți declarați aleși pe lista Partidului Social Democrat;
 • 2 mandate de supleanți aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară;
 • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Partidului Național Liberal;
 • Un mandat de supleant declarat ales de pe lista Alianței USR PLUS.

Instanțele judecătorești au validat consilierii locali din unitățile administrativ teritoriale ale Județului Iași aleși la alegerile locale de pe 27 septembrie 2020 și Instituția Prefectului – Județul Iași procedat la emiterea ordinelor pentru constituirea consiliilor locale.

Astfel, în marea majoritate a comunelor consilierii locali au depus jurământul de credință, la fel și primarii aleși și s-au îndeplinit condițiile legale de constituire a consiliilor locale, cel mai probabil urmând ca în această săptămână să fie definitivat acest proces pentru toate UAT-urile.

Astăzi a avut loc ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Pașcani, astfel că toate orașele și ambele municipii din județ au acum legislativ local constituit, inclusiv Consiliul Județean Iași”, a declarat Marian Grigoraș, prefect al județului Iași.

Instituția Prefectului – Județul Iași

Au demarat procedurile de învestire a noilor aleși locali

    În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, Instituția Prefectului – Județul Iași, pe măsura rămânerii definitive a hotărârilor instanțelor care validează mandatele aleșilor locali, a demarat procedura depunerii jurământului de către aleșii locali, respectiv consilieri și primari.

    Până în acest moment au fost deja constituite consiliile locale și primarii au depus jurământul în localitățile Tigănași, Moțca, Heleșteni, Miroslovesti, Vânători, Cristești și Ion Neculce, prefectul emițând ordinele pentru convocarea consiliilor locale din alte 55 de unități administrativ-teritoriale.

    „În cursul acestei săptămâni, precum și câteva zile săptămâna viitoare, eu și colegii mei din prefectură vom face un adevărat tur de forță, participând la ceremoniile de depunere a jurământului primarilor și consilierilor locali aleși, în întreg județul. Sunt obligații legale pe care le dorim duse la îndeplinire cât mai repede, pentru ca noii aleși locali să își intre în activitate”, a declarat prefectul județului Iași, Marian Grigoraș.

Anexăm Ordinele 266/19.10.2020 și 268/20.10.2020

20 octombrie 2020

Comunicat de presă privind adoptarea hotărârilor nr. 13 și 14 din data de 31.08.2020, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Iași

     Întrunit astăzi, 31 august 2020 în ședință extraordinară, la convocarea domnului prefect Marian GRIGORAȘ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Iași a analizat toate datele din rapoartele instituționale asupra nivelului răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în județ, precum și a gradului de pregătire a sistemului sanitar ieșean pentru a face față situației actuale.

      În urma analizării posibilelor variante de măsuri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat cu unanimitate de voturi două hotărâri, astfel:

A. Prin Hotărârea nr. 13 din 31 august 2020 a CJSU Iași se menține obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele, prezente în spațiile publice deschise, de pe întreg teritoriul județului Iașipe toată perioada stării de alertă pe teritoriul României. Masca de protecție va fi purtată astfel încât să acopere nasul și gura.”

     Se exceptează de la această măsură persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, persoanele care desfășoară activități sportive, persoanele care se deplasează cu mijloace de transport individuale (bicicletă, trotinetă, moped etc.), persoanele care desfășoară activități în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) și copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

      Respectarea aplicării măsurii adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală și de către Direcția de Sănătate Publică Iași.

       „Această decizie are scopul de a ne responsabiliza cu privire la o măsură simplă: să purtăm corect masca de protecție. Decizia vine și în urma analizei făcute de autoritățile care monitorizează indicatorii ce descriu cel mai bine evoluția răspândirii infecției cu SARS- CoV-2 la nivelul județului Iași și am considerat necesară prelungirea acestei decizii mai ferme și fără echivoc, astfel încât să putem sprijini mediul sanitar în efortul său de a gestiona epidemia de COVID-19.

      Reluăm apelul ca cetățenii județului Iași să sprijine autoritățile publice în efortul lor de a salva cât mai multe vieți ale conaționalilor noștri. Nu avem de făcut decât să purtăm corect masca, să ne spălăm cât mai des pe mâini și să fim atenți la distanțarea fizică dintre persoane. ” a declarat prefectul Marian Grigoraș.

      CJSU Iași a decis menținerea obligativității purtării măștii și ca urmare a cifrelor ridicate privind cazurile de persoane infectate din județul Iași.

B. Prin Hotărârea nr. 14 din 31 august 2020 a CJSU Iași s-a hotărât ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din comunele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Bivolari (8,22), Moțca (2,03), Șipote (1,59), Tansa (1,94) și Valea Lupului (1,78), rămâne suspendată. Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

     De asemenea, în comunele amintite sunt interzise spectacolele, concertele și evenimentele culturale, precum și activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

      Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași va decide ridicarea măsurilor specificate în această hotărâre, dacă incidența cumulată a cazurilor din comunele menționate va fi mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori.

***

În ședința CJSU Iași de astăzi a fost prezentat și un bilanț al activității instituțiilor de control asupra modului în care au fost respectate măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și respectarea măsurilor prevăzute în hotărârile CJSU Iași din 30 iulie 2020 și din 14 august 2020 prin care s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele, prezente în spațiile publice deschise, de pe întreg teritoriul județului Iași.

Astfel, de la 01 august și până acum, la nivelul județului Iași au fost verificate în total 3.482 de societăți comerciale și au fost legitimate 4.914 persoane.

Dintre persoanele legitimate și verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse, 240 de persoane au fost identificate că nu respectă măsurile de protecție sanitară, iar 13 persoane au fost identificate că nu respectă măsurile de carantină / izolare.

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 2.256 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 491.350 lei.

Hotararile adoptate de CJSU pot fi consultate online la adresa: https://is.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/

Prefectul județului Iași

Marian Grigoraș