Important! Comunicat de presă privind relocarea activității Instituției Prefectului Județul Iași

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 Relocarea Activității Instituției Prefectului Județului Iași

     Instituția Prefectului – județul Iași, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne – Lider de parteneriat, implementează proiectul ”Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași”, investiție ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă alocată în cadrul Apelului de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

    Contractul de finanțare a fost semnat în luna octombrie 2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5– Valul Renovării, Operațiunea B2–Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, runda 1.

    În vederea realizării obiectivului de investiţii “Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași”, în luna iulie, activitatea Instituției Prefectului -Județul Iași va fi relocată temporar într-un spațiu pus la dispoziție de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, situat  în Bulevardul Chimiei nr. 1A.

   „Aceste lucrări de renovare sunt esențiale pentru a asigura un mediu adecvat atât pentru angajații instituției, cât și pentru cetățenii care beneficiază de serviciile oferite. Relocarea temporară a activității este necesară pentru a nu îngreuna efectuarea lucrărilor asupra Palatului Administrativ, asigurând în același timp desfășurarea eficientă a activității Instituției Prefectului-județul Iași”, a declarat prefectul Felix Guzgă.

    Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor cetățenilor, vă informăm că adresele de e-mail și numerele de telefon ale instituției rămân neschimbate, Compartimentul Relații cu Publicul fiind ultima structură care își va reloca activitatea în noua locație din Bulevardul Chimiei nr. 1A.

   Facem precizarea că obiectivul general al proiectului este renovarea și reabilitarea termică a Palatului Administrativ al județului Iași, în scopul menținerii acesteia în stare de bună funcționare din punct de vedere al siguranței în exploatare, al igienei și sănătății celor care utilizează acest spațiu, pentru asigurarea accesului la servicii publice de calitate către cetățeni.

   Valoarea totală a Proiectului este de 58.221.894,40 lei, cu TVA, din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 28.821.423,96 lei, cu TVA. Perioada implementare a proiectului, conform contractului de finanțare, inclusiv acte adiționale: 26.10.2022 – 26.10.2025.

    Palatul Administrativ, cunoscut sub denumirea de „Casa Pătrată”, nu a beneficiat de renovări majore de peste 50 de ani. Din această cauză, clădirea necesită intervenții urgente pentru a preveni degradarea cauzată de factori climatici și de procesul de îmbătrânire a materialelor.

   Vă asigurăm că facem tot posibilul pentru ca activitatea Instituției Prefectului-județul Iași în raport cu cetățenii să fie afectată cât mai puțin, iar inconvenientele cauzate de această relocare temporară să nu fie unele majore. De asemenea, vom reveni cu informații privind funcționarea instituției, la momentul relocării în totalitate a activității.

 

Date de contact: Instituția Prefectului – Județul Iași

Sediul: Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iași

Telefon: 0232.421785

Fax: 0232.211312

E-mail: contact@prefecturaiasi.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/