Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Hotărârea nr. 126/05.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 294/2016 este disponibilă aici.
Ordinul 432/2017 privind modificarea componenţei Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi este disponibil aici
Hotărârea nr. 35/ 11.01.2017 este disponibilă aici
Hotărârea nr. 294/ 22.09.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei județene de fond funciar Iași este disponibilă aici
Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar nr. 127/ 07.05.2015 privind unitățile administrativ teritoriale care vor relua eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar este disponibilă aici
Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar nr. 122/ 07.05.2015 privind rectificarea Hotărârii CJFF nr. 285/ 19.09.2014 este disponibilă aici
Hotararea Comisiei Județene de Fond Funciar privind reluarea procedurilor administrative în domeniul restituirii fondului funciar la unitățile administrativ teritoriale care au finalizat inventarierea terenurilor la nivel local este disponibilă aici