Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar nr. 70/25.02.2020, referitoare la procedura privind constituirea dosarelor necesare rectificării, anulării, revocării titlurilor de proprietate pe cale administrativă, emiterii titlurilor de proprietate și eliberare duplicate este disponibilă aici.
Ordinul 331/2019 privind constituirea componenţei Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi este disponibil aici
Ordinul 432/2017 privind modificarea componenţei Comisiei judeţene de fond funciar Iaşi este disponibil aici
Hotărârea nr. 35/ 11.01.2017 este disponibilă aici
Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar nr. 127/ 07.05.2015 privind unitățile administrativ teritoriale care vor relua eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar este disponibilă aici
Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar nr. 122/ 07.05.2015 privind rectificarea Hotărârii CJFF nr. 285/ 19.09.2014 este disponibilă aici
Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar privind reluarea procedurilor administrative în domeniul restituirii fondului funciar la unitățile administrativ teritoriale care au finalizat inventarierea terenurilor la nivel local este disponibilă aici