Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul prefectului nr. 198 din 17.05.2022 privind actualizarea componenţei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi este disponibil aici

Manualul de implementare a sistemului de control intern managerial este disponibil aici

Raportul asupra sistemului de control intern managerial implementat la data de 31 decembrie 2021 în cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici

Raportul asupra sistemului de control intern managerial implementat la data de 31 decembrie 2020 în cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici

Raportul asupra sistemului de control intern managerial implementat la data de 31 decembrie 2019 în cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași este disponibil aici

Legislaţie:
OSGG nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice este disponibil aici;
OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice este disponibil aici..