Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul nr. 257 din 11.08.2017 privind actualizarea componenţei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi este disponibil aici

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial implementat la data de 31 decembrie 2016 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi este disponibil aici

Legislaţie:
O.s.s.g. nr. 400/2015 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entităților publice;
O.s.s.g. nr. 200/ 2016 privind modificarea și completarea O.s.s.g. nr. 400/2015 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entităților publice;
OMAI nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne