Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:
– consilier Simona Manuela Stratulat, coordonator Compartiment Informare şi Relaţii Publice, telefon 0232/421786, adresa de email: contact@prefecturaiasi.ro

La camera nr. 1 se află Secretariatul instituţiei, care are următorul program cu publicul :
  • Luni – Joi : 8.00 – 16.30
  • Vineri : 8.00 – 18.30
La camera nr. 3 se afla biroul de petitii, unde pot fi depuse petiţii, solicitari privind eliberarea unor copii ale actelor din arhiva institutiei şi cereri de audienta. Pot fi solicitate informatii ce intra in competenta legala de solutionare a Institutiei Prefectului – Judetul Iasi. Programul cu publicul este:
  • Luni – Joi: 8.00 – 16.30
  • Vineri: 8.00 – 18.30
La camera nr. 1 se afla punctul de informare-documentare, unde cetatenii pot consulta acte normative care reglementeaza activitatea institutiei si pot solicita informatii in acest sens. De asemenea, cetatenii pot formula cereri conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatia de interes public.

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista cu documentele de interes public este disponibilă aici.
Lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici