Documente emise de Instituția Prefectului – Județul Iași

Programul plăților pentru desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului Național din data de 26 mai 2019 este disponibil aici.

Documentul privind traseul – circuitul președinților și locțiitorilor secțiilor de votare este disponibil aici.

Ordinul Prefectului Județului Iași, nr.64 privind constituirea Comisiei tehnice județene Iași pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și a grupului tehnic de lucru este disponibil aici.

Graficul de distribuire a buletinelor de vot necesare pentru desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului Național din data de 26 mai 2019 este disponibil aici.

Graficul pentru predarea la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași a buletinelor de vot și a celorlalte materiale utilizate la procesele electorale din data de 26 mai 2019 este disponibil aici.

Delimitarea secțiilor de votare din județul Iași este disponibilă aici.

Circulara privind dotarea localurilor secțiilor de votare cu câte trei urne de vot, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot este disponibilă aici.

Circulara privind organizarea și desfășurarea Referendumului din data de 26.05.2019 este disponibilă aici.

Circulara privind instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 este disponibilă aici.