COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 506 din 17 octombrie 2023

Peste 2800 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție, jandarmerie, poliție de frontieră și pompieri, în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Cele 2.880 de locuri scoase la concurs în această sesiune sunt repartizate astfel: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1340, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”- Cluj-Napoca – 300, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea- 240, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani – 350, Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni – 350, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești – 300.

De asemenea, dintre locurile scoase la concurs pentru sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, 52 sunt pentru minorități naționale.

În perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), candidații pot depune cererile de înscriere, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare (structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare) aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și la structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează candidații – poliție, poliție de frontieră, jandarmi, pompieri, în raport de oferta educațională și de domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate.

Candidații care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratul General al Poliției Române unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să depună documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Examenele vor consta în evaluarea cunoștințelor teoretice și evaluarea performanței fizice.

Proba de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 7-13 decembrie 2023, candidații fiind repartizați pe centre zonale pentru susținerea probei eliminatorii, în funcție de arondare, astfel:

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele:  Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

– Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

– Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

– Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Evaluarea performanței fizice se susține, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării, repartizarea acestora fiind în sarcina unității de învățământ pentru care au optat. Planificarea și afișarea pe site-ul oficial se realizează de către centrul zonal.

Proba de evaluare a cunoștințelor are loc în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba pentru evaluarea cunoștințelor cuprinde subiecte la disciplinele: limba română, limbă străină (engleză sau franceză), legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor guvernamentale, educație civică și cetățenească. De asemenea, se va evalua capacitatea de analiză și sinteză, precum și raționamentul logic. Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se publică pe site-ul unităților de învățământ.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs se aduce la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Contestațiile se transmit online la adresa e-mail a unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, urmând să fie soluționate în 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Examinarea medicală se va realiza după organizarea probei scrise în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

În ceea ce privește probele de concurs pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, acestea se susțin la sediul unității de învățământ. Înscrierea candidaților, depunerea dosarelor de candidat, examinarea psihologică, susținerea probelor, precum și examinarea medicală se susțin la aceleași date cu cele menționate anterior.

Detalii privind înscrierea, procesul de recrutare și susținerea examenelor găsiți pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, la secțiunea Carieră, subsecțiunea Instituții de învățământ/formare profesională – ADMITERE 2023 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA OCTOMBRIE 2023 – FEBRUARIE 2024 (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ).

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE