COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 386 din 14 august 2023

Numărul permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare eliberate în 2023, în creștere față de 2022

Peste 770.000 de certificate de înmatriculare și aproape 512.000 de permise conducere au fost eliberate de structurile Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu aproximativ 5% față de perioada similară a anului trecut.

Astfel, între ianuarie și iunie 2023 au fost eliberate 511.727 de permise, cu 24.714 mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, au fost emise 770.184 certificate de înmatriculare, adică mai multe cu 41.002 față de prima jumătate a anului 2022.

În intervalul menționat, au fost operate 108.694 radieri (cu 2,21% mai multe ca în primele șase luni ale anului precedent).

Pentru perioada amintită, a crescut și numărul autorizațiilor provizorii de circulație emise, respectiv 232.368 în 2023, față de 220.380 în 2022. Numărul plăcilor cu numere de înmatriculare eliberate a crescut în prima jumătate a anului 2023 la 1.617.387, cu 69.579 mai multe ca în anul precedent.

Detalii și informații privind serviciile oferite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări pot fi obținute accesând site-ul instituției: https://dgpci.mai.gov.ro/documents-and-forms/inmatriculari

Exemple de servicii:

  • Se poate achiziționa o a treia plăcuță cu număr de înmatriculare pentru suportul de bicicletă. Cererea va fi adresată serviciului unde figurează înmatriculat autovehiculul și va fi însoțită de dovada de plată a contravalori noii plăcuțe (plata poate fi efectuată și la ghișeu, numerar), actul de identitate original. În cazul persoanelor juridice se vor depune, în plus, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului și împuternicire reprezentant legal/ delegație. Nu este necesară programare online.
  • Proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză și germană, chestionarele pentru familiarizarea candidaților cu aplicația informatică fiind disponibile, inclusiv în aceste limbi, pe site-ul DGPCI.
  • În cazul probei practice, persoanele interesate de reprogramarea sau suplimentarea de locuri se pot adresa serviciului unde se susține examenul. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul Instituției Prefectului din județul în cauză.
  • Doritorii pot păstra combinația numărului de înmatriculare, taxa pentru acest serviciu fiind de 30 de lei și poate fi plătită înainte de înstrăinarea autovehiculului. Dacă plata este făcută printr-o metodă de plată alternativă, pentru moment, după efectuarea plății, solicitantul trebuie să se prezinte fizic la ghișeul instituției, pentru a prezenta dovada plății și pentru a comunica combinația numărului de înmatriculare pe care dorește să o păstreze.

Detalii privind datele de contact, programul de lucru cu publicul și modul de primire a solicitărilor pentru efectuarea operațiunilor dorite (cu programare on-line și/sau prezentare direct la ghișeu) sunt disponibile accesând site-ul Instituției Prefectului din județul de interes, respectiv site-ul Instituției Prefectului – Municipiul București.

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE