Documente ce reglementează organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor parlamentare din data de 06 decembrie 2020

 1. Decizia nr. 63/ 03.12.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași privind rectificarea Deciziei nr. 50 /24.11.2020, referitoare la  stabilirea circuitului și a modalității de preluare și, mai ales, de predare a buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în cadrul secțiilor de votare de pe raza județului Iași și procesul – verbal de afișare pe site sunt disponibile aici.
 2. Decizia nr. 95/29.11.2020, a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art.3 alin (3) și art.84 alin (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente este disponibilă aici.

 3. Decizia nr. 94/29.11.2020, a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, în cazul alegătorilor aflați în carantină sau izolare este disponibilă aici.

 4. Decizia nr. 40/29.11.2020, a Biroului Electoral Central privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, republicată este disponibilă aici.

 5. Decizia Biroului Electoral Central nr. 91/ 27.11.2020 privind modificarea și completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 40/2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale este disponibilă aici.
 6. Circulara nr.479/24.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind  sarcinile ce revin președinților, locțiitorilor, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din data de 06 decembrie 2020 este disponibilă aici.
 7. Decizia Biroului Electoral Central nr.35/15.10.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art.83 alin.(1)-(3) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente este disponibilă aici.
 8. Decizia Biroului Electoral Central nr.40/27.10.2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale este disponibilă aici.
 9. Decizia Biroului Electoral Central nr.41/27.10.2020 privind aplicarea prevederilor art. 117 alin.(2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente este disponibilă aici.
 10. Decizia Biroului Electoral Central nr.45/31.10.2020 privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin.(3) lit.e) şi alin.(4) lit.a) ultima teză din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente este disponibilă aici.
 11. Decizia Biroului Electoral Central nr.61/06.11.2020 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 este disponibilă aici.
 12. Decizia Biroului Electoral Central nr.72/17.11.2020 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 este disponibilă aici.
 13. Decizia Biroului Electoral Central nr.79/21.11.2020 privind preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară este disponibilă aici.
 14. Decizia Biroului Electoral Central nr.85/24.11.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului la vot este disponibilă aici.
 15. Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este disponibil aici.
 16. Decizia nr.49/22.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind aprobarea tipizatului adeverinței eliberate de BECJ nr.24 Iași care atestă calitatea de membru al biroului electoral al secției de votare este disponibilă aici.
 17. Decizia nr.50/24.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași privind stabilirea circuitului și a modalității de preluare și, mai ales, de predare a buletinelor de vot, a proceselor-verbale și a celorlalte materiale utilizate în procesul de votare, după finalizarea tuturor operațiunilor în cadrul secțiilor de votare de pe raza județului Iași, precum și Anexa la această decizie sunt disponibile aici.