Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003

Registrul Unic al Transparenței Intereselor este disponibil aici.

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003:
2021
2020
2019
2018  2017   2016   2015   2014