Transparență decizională

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003:
2018 2017   2016   2015   2014   
Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași este disponibil aici.

Decizia nr. 3859/07.12.2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași este disponibilă aici.

Decizia nr. 3615/04.10.2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași, privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea elaborării proiectelor de bugete ale unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022 este disponibilă aici.

Decizia nr. 5/2018 a Directorului general al D.G.F.R.P. Iași, privind echilibrarea bugetelor locale este disponibilă aici.
Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021:

2019 2020 2021
Ordine cu caracter normativ- 2016:
 • Ordinul Prefectului nr. 219/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 218/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 217/ 2016 privind modificarea Ordinului nr. 214/ 24.06.2016 este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 216/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 215/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 214/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 213/ 2016 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 212/ 23.06.2016 este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 212/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 211/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru o nouă ședință de constituire a consiliului local este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 210/ 2016 pentru modificarea ordinului privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședințele de constituire ale consiliilor locale este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 205/ 2016 privind convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședințele de constituire ale consiliilor locale din județul Iași este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 204/ 2016 privind convocarea consilierilor județeni declarați aleși pentru ședința de constituire a Consiliului Județean Iași este disponibil aici
 •  Ordinul nr. 109 din 25.03.2016 privind interzicerea fumatului în interiorul clădirii în care își desfășoară activitatea Instituția Prefectului – Județul Iași este disponibil aici
 • Ordinul nr. 106/ 24.03.2016 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Iași, precum și numărul membrilor fiecărui consiliu municipal, orășenesc sau comunal din județul Iași este disponibil aici