Buget

Lista funcțiilor din cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași- martie 2020 este disponibilă aici.
Lista funcțiilor din cadrul Instituției Prefectului- Județul Iași- septembrie 2019 este disponibilă aici.

Buget pe surse financiare:
2021
inițial    final
2020
inițial    final
2019
inițial    final
2018
inițial    final
2017   2016   2015     2014 

 

Situația plăților:
Anul 2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2020
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Anul 2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2016
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:
Anul 2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2016
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII