Achiziții publice

Licitațiile publice și anunțurile de participare sunt disponibile aici.

Anunțul privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică, Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică, studiul geotehnic și audit energetic pentru construcția denumită Palatul Administrativ, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului Județul Iași este disponibil aici.


Programul anual al achizițiilor publice: 
Strategia achizițiilor publice:
Situația contractelor de achiziție publică:
Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice  pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial):
2020
2019 2018 2017   2016   2015  
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro- publicare integrală și anexe:
2020:

I   II   III   IV   V   VI   VII

2019:

   II     III

2018 2017  2016   2015  

În anul 2017 Instituția Prefectului- Județul Iași nu a încheiat niciun contract economic cu valoarea mai mare de 5000 Euro.