Achiziții publice


Programul anual al achizițiilor publice: 
Strategia achizițiilor publice:
Situația contractelor de achiziție publică:
Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice  pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial):
2020
2019 2018 2017   2016   2015  
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro- publicare integrală și anexe:
2020:

I   II   III   IV   V   VI   VII

2019:

   II     III

2018 2017  2016   2015  

În anul 2017 Instituția Prefectului- Județul Iași nu a încheiat niciun contract economic cu valoarea mai mare de 5000 Euro.