Formulare alegeri parlamentare

1. Lista electorală suplimentară pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020 este disponibilă aici.

2. Extrasul de pe lista electorală  pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 decembrie 2020 este disponibil aici.

3. Formularul de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata  disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal este disponibil aici.

4. Procesul verbal pentru constatarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal este disponibil aici.

5. Formularul pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal este disponibil aici.

6. Formularul tipizat pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot  este disponibil aici.

7. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă aici.

8. Foaia colectivă de prezență este disponibilă aici.

9.  Procesul verbal prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr.45/2020 este disponibil aici.

10. Procesul verbal privind consemnarea numărului de alegători aflați în sediul secției de votare și/sau în afara acestuia la ora 21,00 este disponibil aici.