Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ghidul solicitantului este disponibil aici
Lista categoriilor de persoane care vor beneficia de ajutoare POAD 2017/2018 este disponibila aici
Raportul anual privind implementarea  POAD 2015/2016 la nivelul judeţului Iaşi este disponibil aici
Sinteza privind derularea POAD 2014 la nivelul judeţului Iaşi este disponibila aici