Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Grupul de lucru este format din semnatarii Planului Teritorial Comun de Acţiune – Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, care este disponibil aici.