Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Ordinul nr. 439/2016, de constituire a Comitetului de sănătate şi securitate în muncă este disponibil aici