Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Comisia judeţeană  de incluziune socială la nivelul judeţului Iaşi se constituie prin ordin al prefectului, în baza H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.

ATRBUŢIILE COMISIEI JUDEŢENE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

  • elaborează şi aprobă planul judeţean anual din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale
  • monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului
  • prezintă periodic Comisiei naţionale informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual

Componenţa comisiei:

1 Reprezentant Instituţia Prefectului – judeţul Iaşi
  2 Reprezentant Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Iaşi
  3 Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
  4 Reprezentant Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi
  5 Reprezentant Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
  6 Reprezentant Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Iaşi
  7 Reprezentant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi
  8 Reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
  9 Reprezentant Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi
10 Reprezentant Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi
11 Reprezentant Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional nr. 9 Iaşi
12 Reprezentant Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi
13 Reprezentant Primăria Oraşului Târgu Frumos
14 Reprezentant Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi
15 Reprezentant Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi
16 Reprezentant Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – Iaşi
17 Reprezentant Fundaţia Star of Hope Iaşi
18 Reprezentant Fundaţia Alături de Voi Iaşi
19 Reprezentant Asociaţia Alternative Sociale Iaşi
20 Reprezentant Fundaţia Salvaţi Copiii Iaşi