Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Comisia judeţeană  de egalitate de sanse intre femei si barbaţi la nivelul judeţului Iaşi se constituie prin ordin al prefectului, în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbaţi cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1054/2005 format editabil.

Ordinul nr.136/2017 privind modificarea Comisiei judeţene de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi este disponibil aici

ATRBUŢIILE COMISIEI JUDEŢENE DE EGALITATE DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI

  • promovarea abordării integrate a principiului egalităţiii de şanse între femei şi bărbăţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
  • includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
  • evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;
  • elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi;
  • promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
  • promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  • punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experientele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  • elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

 

Componenţa comisiei:

 

1 Preşedinte COJES Iaşi – AJPIS Iaşi
2 Reprezentant AJPS Iaşi
3 Reprezentant AJOFM Iaşi
4 Reprezentant ARACO Iaşi
5 Reprezentant Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
6 Reprezentant Fundaţia Pro WOMEN
7 Reprezentant Fundaţia „Şanse Egale pentru Femei”
8 Reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
9 Reprezentant UGIR Iaşi
10 Reprezentant Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Iaşi
11 Reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
12 Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi
13 Reprezentant Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
14 Reprezentant Cartel ALFA

Sindicat Liber IASITEX

15 Reprezentant UJCSDR Iaşi
16 Reprezentant Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN – Iaşi
17 Reprezentant UGIR 1903 – Fil. Iaşi
18 Reprezentant CNSRL  FRATIA Iaşi
19 Reprezentant BNS Fil.Iaşi
20 Reprezentant Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
21 Reprezentant Asociaţia Femeilor Unite
22 Reprezentant Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi
23 Reprezentant Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi