Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Potrivit prevederilor art. 3 din HG nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, „(1) În fiecare judeţ se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formată din 3-5 membri, specialişti în istorie, arhivistică şi etnografie”.

       În conformitate cu prevederile alin. 4 al aceluiași articol din HG nr. 25/ 2003 „Secretariatul comisiei judeţene se asigură prin grija secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti”.

  • Ordinul nr. 33/ 05.02.2016 privind reactualizarea componenței comisiei este disponibil aici
  • Ordinul nr. 96/ 16.03.2016 privind stabilirea președintelui comisiei este disponibil aici