Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Comisia se va constitui la momentul apariției necesității evaluării și inventarierii de bunuri primite cu titlul gratuit.