Alte comisii și comitete

Relația cu organizaţiile neguvernamentale

Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, această colaborare presupunând următoarele:
  • realizarea unei evidențe cu organizațiile neguvernamentale din județul Iași;
  • atragerea societăţii civile în activităţile care au legătură cu procesul de integrare europeană şi participarea la acţiunile societăţii civile în acest domeniu;
  • informare, consultanţă, precum şi promovarea proiectelor şi acţiunilor realizate în parteneriat.
Reactualizarea permanen