COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 603 din 15 noiembrie 2022

Cu ocazia lucrărilor derulate astăzi în cadrul Conferinței Ministeriale a Forumului Salzburg, participanții au abordat teme complexe, privind gestionarea în sistem integrat a consecințelor agresiunii ruse împotriva Ucrainei, din perspectiva afacerilor interne.

În primul panel de discuții au fost avute în vedere aspecte precum prevenirea traficului de ființe umane și a traficului de armament dinspre Ucraina, securitatea cibernetică, protecția infrastructurilor critice și contracararea campaniilor de dezinformare coordonate de actori statali ostili.

Principalele repere ale celui de-al doilea panel au vizat teme de protecție civilă, cu accent pe preluarea, în conformitate cu normele de drept internațional, a refugiaților din Ucraina, acordarea de protecție temporară și asistență umanitară, precum și pregătirea pentru posibile incidente nucleare în Ucraina.

În cadrul dialogului multilateral, miniștrii au agreat să întreprindă eforturi coordonate pentru a preveni eventuale fenomene de criminalitate transnațională asociate războiului, inclusiv după încheierea acestuia, dar și pentru a face față unor potențiale incidente majore.

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE