COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 207 din 5 mai 2023

Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar, prioritate a Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Educației

În luna august a anului trecut a fost revizuit Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile, fiind stabilite responsabilități clare pentru toate instituțiile și autoritățile implicate, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

De asemenea, la întâlnirea de lucru organizată săptămâna trecută de Ministerul Educației au participat reprezentanții principalelor instituții implicate în combaterea violenței și a consumului de droguri în unitățile de învățământ, de la nivel central și județean, reprezentanți ai elevilor și ai părinților.

În urma discuțiilor s-a stabilit ca măsurile adoptate la nivel național să fie implementate în fiecare județ prin Inspectoratele Școlare Județene, Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Birourile de Siguranță Școlară și Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog.

De asemenea, un rol important îl vor avea reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în special în privința managementului cazurilor de violență în rândul elevilor, inclusiv cu privire la identificarea celor mai bune soluții pentru sprijinirea copiilor implicați.

Prioritățile Ministerului Afacerilor Interne sunt axate pe următoarele paliere principale: prevenirea violenței, a faptelor antisociale și prevenirea consumului de substanțe interzise, în rândul elevilor, respectiv siguranța la incendii.

Structurile MAI asigură măsuri specifice de ordine publică și de prevenire și combatere a infracționalității în proximitatea școlilor.

Administratorii unităților de învățământ au obligația legală să ia măsuri pentru asigurarea cu pază, iar structurile MAI acordă sprijin de specialitate în implementarea acestor măsuri preventive, în funcție de analiza de risc, cu privire la fiecare școală.

La inițiativa Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Educației, a fost semnat, luna trecută, un plan de măsuri pentru prevenirea faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în școli.

Astfel, reprezentanții Poliției Române vor organiza constant sesiuni de informare a personalului școlilor, elevilor și părinților, privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au atribuții cu privire la organizarea de sesiuni de informare pentru elevi și cadrele didactice privind semnele și simptomele consumului de droguri la copii și tineri.

Un element central în prevenirea oricărui pericol pentru elevi este cadrul didactic, care prin educație și implicare poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a riscurilor, vulnerabilităților și a consecințelor în ceea ce privește portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în școli.

De asemenea, va fi acordată o atenție suplimentară elevilor vulnerabili sau aflați în situații de risc și va fi dezvoltat parteneriatul cu părinții.

Inspectoratele Școlare Județene vor susține cadrele didactice în integrarea activităților de prevenire a violenței și a consumului de substanțe interzise în mediul școlar, în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară respectiv a programelor extracuriculare, extrașcolare și Școala Altfel.

De altfel, în perioada februarie-aprilie a.c., în cadrul programelor naționale ”Școala Altfel”, specialiștii MAI si-au intensificat activitățile și discuțiile cu copiii, elevii si profesorii referitoare la violența în școli și la efectele negative și pericolele  consumului de substanțe psihoactive, fiind realizate peste 850 acțiuni preventive antidrog, în 314 unități de învățământ din întreaga țară, de care au beneficiat aproximativ 25.000 de elevi și 1.409 cadre didactice.

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023, având ca reper obiectivele Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, structurile pentru siguranța școlară au organizat și desfășurat activități în 5.015 unități de învățământ.

Polițiștii au desfășurat 5.090 de activități cu caracter informativ–preventiv, adresate elevilor, în cadrul orelor de curs, la care au fost abordate tematici de natură juridică, dintre care 1.896 privind prevenirea infracțiunilor comise cu violență, 1.682 despre bullying și cyberbullying, 963 privind prevenirea delincvenței juvenile, 799 privind prevenirea consumului de droguri.

Polițiștii au participat, în aceeași perioadă, la 5.978 de activități cu caracter educativ-preventiv destinate altor categorii de beneficiari, dintre care 3.596 de grupuri de lucru tematice cu reprezentanții instituțiilor de învățământ.

De activitățile de prevenire desfășurate la nivel național au beneficiat aproape 180.000 de elevi (aproximativ 58.000 aparținând ciclului primar, peste 83.000 celui gimnazial și aproape 40.000 ciclului liceal), dintre care aproximativ 100.000 de elevi din mediul urban.

În primele trei luni ale anului au fost identificate 348 de cazuri de bullying, dintre care 337 au fost raportate de către Inspectoratele Școlare Județene, iar 11 au fost identificate prin intermediul activităților specifice.

 DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE