COMUNICAT DE PRESĂ din 15 februarie 2024

Instituția Prefectului – județul Iași anunță publicarea Raportului pentru anul 2023 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul instituției, în conformitate cu art. 560 alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 din Ordinul 1466/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 

Raportul poate fi consultat pe site-ul Instituției Prefectului – județul Iași: https://is.prefectura.mai.gov.ro/situatia-incidentelor-de-integritate/