Valea Lupului: măsuri sanitare preventive (incidența >6)

Comuna Valea Lupului a depășit incidența de 6 la mia de locuitori (6,03). Din ordinul prefectului, s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași într-o ședință extraordinară și conform legislației în vigoare, s-a luat o hotărâre (nr. 133) prin care în Valea Lupului se aplică o serie de măsuri sanitare preventive suplimentare care au drept scop diminuarea răspândirii virusului în comunitate.

Între măsurile care se vor aplica începând de mâine în comuna Valea Lupului timp de două săptămâni (mai precis, de pe 01 până pe 14 octombrie 2021) se numără:

1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) este interzisă.

2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.

3. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

4. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt interzise.

5. organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.

6. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

7. se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

8. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este interzisă.

10.1 se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20.oo-5.oo, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

10.2 măsurile instituite la pct. 10.1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de

vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

11.1 pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
11.2 Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
11.3 Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

12. operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5.oo-18.oo.

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

***

!! Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

!! Organizatorii/Operatorii economici au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

***

„În comuna Valea Lupului se aplică restricții mai aspre pentru că incidența la mia de locuitori a trecut de 6.
Rostul acestor măsuri nu este altul decât de a limita răspândirea virusului și mai mult în comunitate.
Vom putea domoli acest virus prin comportament social responsabil, prin respectarea măsurilor sanitare și prin vaccinare”, a declarat Marian Grigoraş, prefectul judeţului Iaşi.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași
Prefect, Marian GRIGORAȘ