Referendum 6-7 octombrie 2018

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași
Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69
tel.: 0232-277721
fax: 0232-277720
Președinte: judecător Dămian Oana Monica
tel. mobil președinte: 0742237032
tel. mobil membru:     0731345941
Programul Biroului Electoral Județean Iași este disponibil aici.

 • Hotărârea nr. 5/07.10.2018 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași – privind sesizarea nr. 57/07.10.2018 a Poliției Municipiului Pașcani este disponibila aici.
 • Hotărârea nr. 4/07.10.2018 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași – privind sesizarea nr. 56/07.10.2018 a domnului Ivan Ovidiu este disponibila aici.
 • Procesul verbal nr. 7687/A/06.10.2018 privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președintelui biroului electoral al secției de votare nr.273 din județul Iași, pentru funcția rămasă vacantă este disponibil aici.
 • Procesul verbal nr. 7678/A/05.10.2018 privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președintelui biroului electoral al secției de votare nr.143 din municipiul Iași, pentru funcția rămasă vacantă este disponibil aici.
 • Program plăți referendum 2018 începând cu data de 15 octombrie este disponibil aici.
 • Tabelul cuprinzând înlocuiri ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași pentru referendumul din 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Procesul verbal nr. 7648/A/04.10.2018 privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași, pentru funcțiile care au rămas vacante este disponibil aici.
 • Adresa A.E.P., nr.2365/04.10.2018 privind modificarea sediului secției de votare nr. 715 din comuna Victoria este disponibil aici
 • Tabelul cuprinzând desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare nr. 736 și înlocuiri ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași pentru referendumul din 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Procesul verbal nr. 7594/A/03.10.2018 privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași, pentru funcțiile care au rămas vacante este disponibil aici.
 • Decizia nr. 2/ 03.10.2018 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași – privind desemnarea membrilor partidelor politice în cadrul birourilor secțiilor de votare este disponibilă aici.
 • Graficul de distribuire a buletinelor de vot necesare desfășurării Referendumului Național pentru revizuirea Constituției din 06 și 07 octombrie 2018- este disponibil aici.
 • Programarea unităților administrativ- teritoriale din județul Iași pentru predarea la sediul Prefecturii Iași a buletinelor de vot și a celorlalte materiale utilizate la Referendumul Național pentru revizuirea Constituției din 06 și 07 octombrie 2018- este disponibilă aici.
 • Instrucțiuni privind circuitul de predare a documentelor la referendumul național pentru revizuirea Constituției- 2018- sunt disponibile aici.
 • Traseu- circuit președinți secții de votare este disponibil aici.
 • Hotărârea nr. 28H /01.10.2018, privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare organizat la secțiile de votare din țară este disponibilă aici.
 • Hotărârea nr. 24H /30.09.2018, privind organizarea activității de verificare și centralizare a proceselor-verbale și de constatare a rezultatului referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 este disponibilă aici.
 • Hotărârea nr. 21H /26.09.2018, privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției este disponibilă aici.
 • Tabelul cuprinzând înlocuiri ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași pentru referendumul din 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Procesul verbal nr. 7509/A/01.10.2018 privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași, pentru funcțiile care au rămas vacante este disponibil aici.
 • Circulara Biroului Electoral Județean Iași /29.09.2018 privind instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași este disponibilă aici.
 • Tabelul cuprinzând președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Iași pentru referendumul din 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Tabelul cuprinzând președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Pașcani, orașul Hârlău, orașul Târgu Frumos, orașul Podu Iloaiei și comunele județului Iași, pentru referendumul din 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Procesul verbal nr. 7460/A/28.09.2018 – privind desemnarea, prin tragere la sorți, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași este disponibil aici.
 • Anunțul Tribunalului Iași, nr. 7385/A/ 27.09.2018 – privind tragerea la sorți din data de 28.09.2018 în vederea desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Iași este disponibil aici.
 • Circulara Instituției Prefectului – Județul Iași, nr. 17314/ 26.09.2018 – privind plata indemnizațiilor președinților și membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare este disponibilă aici.
 • Decizia nr. 1/ 24.09.2018 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași- privind admiterea cererii de desemnare a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași este disponibilă aici.
 • Procesul verbal nr. 1/ 23.09.2018 al BEJ nr. 24 Iași- privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași cu reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului este disponibil aici.
 • Comunicatul Instituției Prefectului – Județul Iași/ 21.09.2018- privind ultimele măsuri luate pentru organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din anul 2018, în zilele de 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Circulara Instituției Prefectului- Județul Iași nr. 16973/ 21.09.2018- către toate unitățile administrativ teritoriale privind punctajul cu atribuțiile stabilite în responsabilitatea primarului și autorităților publice locale potrivit actelor normative în domeniul electoral este disponibilă aici.
 • Ordinul Prefectului nr. 303/ 21.09.2018- privind aprobarea Programului calendaristic ce cuprinde atribuțiile ce revin instituției prefectului în organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din anul 2018, în zilele de 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Ordinul Prefectului nr. 301/ 21.09.2018- privind constituirea grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităților privind organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din anul 2018, în zilele de 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Ordinul Prefectului nr. 300/ 21.09.2018- privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților privind organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din anul 2018, în zilele de 06-07 octombrie 2018 este disponibil aici.
 • Procesul verbal  nr. 7226/ 20.09.2018 al Tribunalului Iași- privind desemnarea, prin tragere la sorți, a judecătorului ce urmează a face parte din Biroul Electoral al Circumscripției Județene Iași este disponibil aici.
 • Anunțul nr. 7188/ 20.09.2018 al Tribunalului Iași- privind tragerea la sorți în vederea desemnării președintelui biroului electoral de circumscripție județeană Iași, birou ce se constituie pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 este disponibil aici.