Pregătiri pentru efectuarea recensământului general agricol

România are obligaţia respectării legislaţiei Uniunii Europene în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.

În  lunile mai-iunie-iulie 2021 va avea loc Recensământul General Agricol având ca an de referinţă 2020 (RGA 2020). Această lucrare statistică cuprinde toate exploataţiile agricole din România. Scopul RGA-runda 2020 este de a fundamenta politicile în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi contribuţia ţării noastre la Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene. Recensământul va furniza indica­tori statistici pentru monitorizarea şi evaluarea Politicii Agricole Comune a UE care, de exemplu, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă care a reprezentat aproape 40% din bugetul UE.

Pentru pregătirea RGA – runda 2020, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, în colaborare cu instituţiile partenere (Instituţia Prefectului Județul Iaşi, Direcţia pentru Agricultură Județeană Iaşi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, primăriile din judeţul Iaşi), a demarat măsuri pentru reactualizarea registrelor agricole, au fost întocmite listele cu exploataţiile agricole care fac obiectul recenzării, s-a desfășurat recensământul de probă şi a fost realizată sectorizarea teritoriului judeţului Iaşi, însemnând împărţirea acestuia în sectoare de recensământ (180-200 exploataţii agricole pentru un sector), respectiv în secţii de recensământ (7-9 sectoare pentru o secţie).

În urma activităţilor realizate până în prezent de Secretariatul Tehnic Judeţean al Comisiei RGA au rezultat un număr de 116.929 de exploataţii agricole, organizate în 661 de sectoare de recensământ, care formează 106 secţii de recensământ. Prin urmare, la nivelul judeţului nostru, în faza de recenzare a exploataţiilor agricole, vor acţiona pe teren un număr de 661 de recenzori, coordonaţi de 106 recenzori-şefi, supervizaţi de un coordonator judeţean. Personalul care va fi implicat în faza de recenzare va fi selectat, recrutat, angajat şi instruit de specialiştii Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, împreună cu Direcţia pentru Agricultură Județeană Iaşi, în luna aprilie 2021.

Începând cu data de 1 mai 2021, recenzorii vor merge pe teren, urmărind localizarea exploataţiilor agricole, şi vor colecta datele statistice cu tabletele electronice, proces care se va încheia pe data de 31 iulie 2021. Această activitate va fi urmată de o anchetă de control pentru verificarea calităţii datelor culese de pe teren, apoi vom intra în etapa de analiză, procesare, diseminare a datelor RGA pentru instituţiile şi persoanele interesate.

Instituția Prefectului Județul Iași

 Prefect, MARIAN GRIGORAȘ