Prefectura Iași distribuie cardurile pentru mese calde, 180 de lei lunar pentru fiecare beneficiar

Astăzi, 11 noiembrie 2020 am primit la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași tichetele sociale pe suport electronic (carduri) pentru mese calde pentru beneficiarii din județul Iași. Conform legislației, listele cu destinatarii finali au fost întocmite în luna septembrie de către Casa Națională de Pensii și primării (pentru persoanele fără adăpost). Destinatarii vor beneficia de 180 lei lunar având la dispoziție un card electronic pentru mese calde.

În urma întocmirii listelor au rezultat 13.258 de carduri pentru tot atâtea persoane din județul Iași.

Conform OUG 115/2020, destinatarii finali sunt:

  • persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă;
  • persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

În următoarele două zile (12 și 13 noiembrie 2020) aceste tichete sociale pe suport electronic vor fi distribuite către autoritățile administrației publice locale.

Card-urile vor fi livrate în plicuri pentru fiecare beneficiar final eligibil, și cuprind:

  • card-ul pentru mese calde;
  • codul pin, necesar activării card-ului,
  • lista / broșura unităților afiliate care accepta tichete sociale pentru mese calde.

Pe fiecare plic vor fi imprimate numele/ prenumele destinatarului si adresa poștală.
Acest program este finanțat din fonduri europene nerambursabile – Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).

Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș