În județul Iași au fost recenzate 97,53% din totalul exploatațiilor agricole

Până la data de 12 iulie 2021, în județul Iași au fost recenzate un număr de 114.374 de exploatații agricole dintr-un total de 117.270, ceea ce reprezintă 97,53%. Procesul de recenzare a exploatațiilor agricole a fost finalizat în 28 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Iași, în 60 de UAT-uri recenzarea se situează în media de colectare a datelor pe județ, în timp ce 10 UAT-uri se plasează sub media de colectare județeană.
La nivel național, au fost recenzate 96,69% din totalul exploatațiilor agricole, județul Iași fiind peste media pe țară în ceea ce privește stadiul colectării datelor în teren.

Procesul de colectare a datelor (recenzare) în teren, direct de la exploatațiile agricole/ fermele din județul Iași a demarat pe data de 10 mai și se va încheia pe data de 31 iulie 2021, conform Programului calendaristic pentru pregătirea și organizarea Recensământului General Agricol – runda 2020.

Colectarea datelor se realizează pe baza tabletelor electronice, în teren acționând un număr de 661 de recenzori, coordonați de 106 recenzori-șefi și un coordonator județean. Procesul de colectare, procesare, analiză și validare a datelor de la RGA-runda 2020 este complet digitalizat, fiind o premieră pentru cercetările statistice exhaustive (toate unitățile statistice investigate, în cazul de față exploatațiile agricole) desfășurate de către Institutul Național de Statistică (INS).

Personalul pentru RGA-runda 2020 a fost instruit din punct de vedere metodologic și tehnic de către specialiștii Direcției Județene de Statistică Iași care fac parte din cadrul Secretariatului Tehnic Județean al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea RGA-runda 2020, prezidată de prefectul județului Iași. De asemenea, coordonatorul județean, recenzorii-șefi și recenzorii au fost nominalizați de către comisiile locale RGA, selectați pe baza unei testări, angajați pe bază de contract prestări servicii de către Direcția pentru Agricultură Județeană Iași.

Plata personalului de recensământ se va efectua la finalul procesului de recenzare, pe baza documentelor doveditoare (număr de chestionare completate corect și validate, fișe administrative generate electronic), avizate de către directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Iași și, ulterior, aprobate de către directorul executiv al Direcției de Agricultură Județeană Iași.

În prima jumătate a lunii august, cu sprijinul comisiilor locale RGA prezidate de primarii UAT-urilor, se vor recepționa materialele utilizate la recensământ (tabletele electronice, acumulatorii externi, gențile, legitimațiile de serviciu), pe baza unui grafic întocmit de către Secretariatul Tehnic Județean al Comisiei RGA.
În cea de-a doua jumătate a lunii august, INS va efectua o anchetă de control pentru verificarea calității datelor culese din teren de către recenzori. La ancheta de control vor acționa pe teren doar operatori statistici desemnați de către INS.

„La nivelul județului Iași, procesul de recenzare a exploatațiilor agricole a avut un ritm constant, suntem peste media colectării datelor statistice la nivel național. Sunt încredințat de faptul că în câteva zile vom finaliza procesul de colectare a datelor în teren, de la toate exploatațiile agricole din județ, astfel încât să avem la dispoziție ultima parte a lunii iulie pentru verificare, analiză și validare date. La data de 31 iulie, aplicația instalată pe tabletele electronice (Survey Solutions) cu care se colectează și procesează datele statistice va fi închisă, iar procesul de recenzare va fi finalizat.
În calitate de președinte al Comisiei Județene pentru organizarea și desfășurarea RGA-runda 2020, mulțumesc personalului de recensământ pentru activitatea prestată până în acest moment, membrilor Secretariatului Tehnic Județean, specialiștilor de la Direcția Județeană de Statistică Iași și de la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, precum și Serviciului de Telecomunicații Speciale care a asigurat suportul tehnic pentru comunicațiile electronice și funcționarea optimă a tabletelor electronice. Totodată, mulțumim și fermierilor – respondenții care au dat dovadă de solicitudine în relația cu recenzorii și au comunicat date corecte, conforme cu realitatea. Datele statistice de la RGA-runda 2020 vor fundamenta politicile agricole și de dezvoltare rurală, la nivel național și european”, a declarat Marian Grigoraș, prefectul județului Iași.

Instituția Prefectului-Județul Iași
Prefect, Marian GRIGORAȘ