Importanța Recensământului Populației și Locuințelor-runda 2021 pentru comunitățile religioase și etnice din județul Iași

În anul 2022, în România, cât și în alte state membre UE, se va realiza Recensământul Populației și Locuințelor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România runda 2021, modificată și aprobată prin Legea nr. 178/2020. Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor sunt obligatorii.

Luni, 20 decembrie, la sediul Instituției Prefectului-Județul Iași, s-a desfășurat o ședință de lucru pe tema Recensământului Populației și Locuințelor (RPL)-runda 2021, prezidată de domnul Marian Grigoraș, prefectul județului Iași și președintele Comisiei Județene RPL, împreună cu doamna Doina-Cătălina Pară, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Iași. La ședință au participat și domnii Cătălin Raiu și Cristian-Ilie Șelaru de la Direcția de Comunicare a Institutului Național de Statistică, precum și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Episcopiei Romano-Catolice, Cultului Penticostal, Bisericii Baptiste, Bisericii Creștine după Evanghelie, Comunității Evreilor din Iași, Comunitatea Romilor din Iași.

Prefectul județul Iași, domnul Marian Grigoraș a subliniat faptul că, recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente (stabile), a structurii demografice și socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele, inclusiv despre structura religioasă și etnică a populației.

La rândul său, doamna director Doina-Cătălina Pară, coordonatoarea Unității Județene pentru Implementarea Recensământului (UJIR), a arătat că Recensământul Populației și Locuințelor este o fotografie a efectivului și structurii populației la 1 decembrie 2021. Recensământul care se va desfășura propriu-zis anul viitor este complet digitalizat și urmărește obținerea de indicatori statistici pentru fundamentarea politicilor guvernamentale de la nivel central și local, dezvoltarea teritorială, cercetarea științifică, mediul de afaceri, pentru comparații la nivel european și internațional.

În baza pachetului legislativ au fost constituite la nivel central și local structuri cu atribuții în coordonarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea recensamântului. La nivel județean și local au fost constituite: comisia judeteană sub conducerea Prefectului judetului Iasi, comisiile locale de la nivelul fiecărui UAT, iar la nivelul Direcției Județene de Statistică Iași – Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului sub coordonarea directorului executiv  al DJS Iasi.

Fac obiectul recenzării următoarele categorii de persoane:

  • persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;
  • persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
  • gospodăriile şi nucleele familiale;
  • clădirile de locuit;
  • locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
  • spaţiile colective de locuit.

RPL-runda 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic exclusiv de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene, precum şi cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în domeniul recensământului populaţiei şi al locuințelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuințelor.

Ținând cont de acest aspect, d-l Cătălin Raiu, Directorul Direcției de Comunicare din INS a ținut să menționeze rolul important pe care îl au comunitățile religioase și etnice în popularizarea RPL-runda 2021 și în convingerea tuturor persoanelor cu privire la recenzare. Domnia sa a făcut apel la prevederile Legii nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care la Art. 5 – alin. (5) precizează următoarele: Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.

La acest recensământ, datele privind populaţia ţării vor fi culese pentru prima dată utilizându-se mijloace digitale (tablete electronice), în acest fel scurtându-se perioada de analiză, procesare, validare şi diseminare a datelor statistice. Populaţia care dispune de competenţe digitale de bază (operarea pe calculator, tabletă electronică, telefon mobil etc.) are posibilitatea și este încurajată să se autorecenzeze.

 Autorecenzarea este acțiunea prin care înregistrarea informațiilor la recensământ este efectuată de către persoana însăși și  se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte sau de pe echipamente (tablete) puse la dispoziție de către UJIR-uri prin intermediul primăriilor. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România are posibilitatea autorecenzării, parcurgând 2 pași:

  • Pasul 1: constă în completarea formularului de preînregistrare, pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la o adresa dedicate sau accesând un cod QR postat pe site-ul RPL de către INS.;
  • Pasul 2: constă în completarea chestionarului individual, prin accesarea acestuia la linkul primit pe adresa de e-mail indicată la preînregistrare. Preînregistrarea de la pasul unu este necesară pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.

Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării (art.49 din OUG nr.19/2020).

Beneficiile pe care le aduce acest recensământ complet digitalizat sunt următoarele:

(1) autorecenzare în funcţie de timpul liber, conform preferinţelor;

(2) evitarea contactului cu alte persoane;

(3) fiecare dintre noi are responsabilitatea calităţii răspunsurilor furnizate.

Persoanele care nu au competenţe digitale și/sau nu dețin echipamentele informatice necesare autorecenzării au posibilitatea autorecenzării asistate în cadrul primăriilor sau vor fi vizitate de un recenzor dotat cu o tabletă electronică pe care va înregistra răspunsurile.

La recensământ se prelucrează CNP-ul în vederea asigurării exhaustivității recenzării persoanelor şi pentru asigurarea calităţii datelor. Persoanele sunt înregistrate la locul unde își au reşedinţa obişnuită în Romania. În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de INS, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date RPL2021. Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem.

Instituția Prefectului – Județul Iași

Prefect, Marian Grigoraș