Guvernul a alocat 45.906.000 lei pentru asigurarea cu energie termică în municipiul Iași

Instituția Prefectului – Județul Iași a întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumelor necesare susținerii costurilor pentru sistemul de termoficare al municipiului Iași din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. A fost un demers comun, realizat de Instituția Prefectului – Județul Iași împreună cu Consiliul Județean Iași pe baza notei de fundamentare transmisă de Primăria Municipiului Iași.

În urma acestei acțiuni, municipiul Iași va primi suma de 45.906.000 lei pentru alimentarea cu energie termică, a doua ca mărime alocată unei localități din țară.

„Executivul a aprobat alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, a populației”, se arată și în anunțul public făcut de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În total, 310.426.000 lei au fost alocați pentru 31 de unități administrativ-teritoriale (UAT), în funcție de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

***

„Demersul nostru a fost aprobat de Guvernul României și municipiul Iași a fost inclus pe lista celor 31 de localități care vor primi sprijin guvernamental pentru asigurarea energiei termice pentru populația racordată la sistemul centralizat.
Urgența prioritară este să se poată susține creșterea prețurilor la combustibili semnalată în această a doua jumătate a anului.”, a declarat Marian Grigoraș, prefectul județului Iași.

Instituția Prefectului – Județul Iași
Prefect, Marian Grigoraș