Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2017

Conducerea Instituției Prefectului și-a prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, raportul de activitate pentru anul 2017. „Încă de la începutul mandatului mi-am propus ca instituția prefectului să devină un partener activ de dialog, o punte de legătură între ieșeni și Guvernul României conform principiului că bunăstarea cetățenilor pleacă, în primul rând, de la autoritățile locale”, a declarat prefectul Marian Șerbescu.
Una dintre preocupările permanente în 2017 a fost urmărirea activității instituțiilor deconcentrate și cooperarea cu reprezentanții acestora în vederea eficientizării activităților cu publicul. În acest sens au fost efectuate vizite inopinate la peste jumătate dintre instituțiile deconcentrate, îndeosebi la cele mai solicitate de public, scopul de bază al acestor vizite fiind identificarea de soluții pentru scurtarea timpului petrecut de cetățeni în fața ghișeelor.
Pentru a veni în sprijinul comunităților locale, în anul 2017, Instituția Prefectului – județul Iași a organizat mai multe întâlniri zonale cu primarii pentru a identifica și rezolva operativ problemele cu care aceștia se confruntă. La aceste întâlniri, de la Pașcani, Hârlău, Vlădeni, Răducăneni, Țibana au participat alături de primarii respectivelor localități și primari din comunele învecinate, dar și șefi ai instituțiilor deconcentrate din județul Iași. În aceleași localități au fost organizate și audiențe publice cu cetățenii, pentru ca acestora să li se poată oferi la fața locului soluții la problemele lor, fără a mai fi nevoie să se deplaseze până la Iași, la sediul instituției.
În contextul relațiilor cu autoritățile administrației publice locale, au fost efectuate 150 de controale, o cincime dintre acestea fiind făcute în urma unor petiții adresate de cetățeni. În majoritatea cazurilor, problemele ridicate de cetățeni au vizat aplicarea legilor fondului funciar. Pe această linie, Comisia Județeană de Fond Funciar a adoptat anul trecut aproape 1.000 de hotărâri privind soluționarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.